English version of this page

Tilgang til IT-ressurser som assosiert bruker

Du kan få tilgang til UiOs IT-ressurser ved hjelp av en assosiert brukerkonto selv om du ikke er ansatt eller student. Nedenfor finner du kriteriene for tildeling av en slik konto ved fakultetet.

Hvem kan få tildelt assosiert IT-konto?

  • Offisiell hovedveileder for stipendiater på fakultetets ph.d.-program.
  • Godkjent emeritus ved Det medisinske fakultet.
  • Invitert gjesteforsker ved UiO får tildelt assosiert brukerkonto for den tiden oppholdet varer.
  • Dersom du hører inn under en institusjonell avtale hvor adgang til konto på UiOs nett inngår, må du uansett sende inn søknad og opplyse om hvilken avtale du hører inn under. Dette omfatter kun helt spesielle tilfeller. Ingen av universitetssykehusene har en generell avtale med UiO.
  • Andre personer som ikke er tilsatt eller student ved UiO, kan etter søknad få konto på UiO såfremt det er viktig for UiOs virksomhet.
    I søknaden må det komme frem hva slags ressurser og tjenester du har behov for med en UiO-konto og til hvilket formål kontoen skal benyttes.

Hvor lenge er brukeren gyldig?

Tildelt bruker vil være gyldig for den tiden du som søker yter den nødvendige innsatsen for UiO. En brukerkonto blir innvilget for maksimum 2 år av gangen og du må eventuelt sende inn en ny søknad dersom behovet for assosiert brukerkonto fortsatt er til stede.

Søknadsskjema for assosiert IT-konto

Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt og sendes til administrasjonen på det instituttet du er tilknyttet:

Publisert 3. juni 2011 19:05 - Sist endret 19. okt. 2017 07:57