Publikumstjenester

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell.