Kunnskapsressurser

Veiledning for kommuner og institusjoner ved etablering og videreutvikling av systematisk etikkarbeid. Nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene (KEK).

Les mer om Etikk i helsetjenesten.

Da Vincis illustrasjon Den vitruviske mann

Vi har mange ressurser tilgjengelig som en del av vår undervisning for læring av praktiske ferdigheter.

Medark tilbyr samlinger av bilder innen områdene radiologi og øye.

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg og klinisk stipendiat og lege Erlend Strand Gardsjord ved UiO.

kvinne drikker juice

Hva består en kaffe latte av? Hvor mange karbohydrater er det egentlig i en appelsin? Matvaretabellen.no gir deg svaret.

En nettbasert samling med over 1100 foredrag og presentasjoner innen biomedisin og annen livsvitenskap fra verdens fremste eksperter på området. For ansatte og studenter ved fakultetet.