Kunnskapsressurser

Veiledning for kommuner og institusjoner ved etablering og videreutvikling av systematisk etikkarbeid. Nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene (KEK).

Les mer om Etikk i helsetjenesten.

Medark tilbyr samlinger av bilder innen områdene radiologi og øye.

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg og klinisk stipendiat og lege Erlend Strand Gardsjord ved UiO.

kvinne drikker juice

Hva består en kaffe latte av? Hvor mange karbohydrater er det egentlig i en appelsin? Matvaretabellen.no gir deg svaret.

En nettbasert samling med over 1100 foredrag og presentasjoner innen biomedisin og annen livsvitenskap fra verdens fremste eksperter på området. For ansatte og studenter ved fakultetet.