Kjernefasiliteter

Fakultetes kjernefasiliteter er utstyrstunge spesiallaboratorier som betjener forskere i og utenfor eget miljø.

Modell av DNA-molekyl

Mange fagmiljøer ved Det medisinske fakultet er avhengig av avansert forskningsinfrastruktur. Fakultetet har kjernefasiliteter og annen infrastruktur som skal dekke dette behovet. 

Her finner du oversikten over fakultetets kjernefasiliteter.

Publisert 26. aug. 2021 15:14 - Sist endret 26. aug. 2021 15:14