English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • kikkhull-970 Mindre sårflater gir bedre resultater 13. feb. 2018

    Kreftsvulster som sprer seg til leveren er den vanligste dødsårsaken ved tarmkreft. Nå viser forskning at kikkhullskirurgi gir bedre resultater på behandling av leversvulster enn vanlige operasjoner.

  • cysts-lobert-660 Trafikkaos i celler fører til tumorvekst 20. des. 2017

    Under kreftutvikling mister cellene orienteringsevnen og vokser ukontrollert i alle retninger. Nå har forskere ved UiO og OUS oppdaget hvordan dette skjer.

  • teamb2_970px Gründerskole for helseforskere 24. nov. 2017

    På Helseinnovatørskolen får deltakerne kunnskap, verktøy og nettverk som gjør dem bedre rustet til å løse fremtidens helseutfordringer og videreutvikle helsevesenet.

Forskningsarrangementer

5. apr. 2018 11:30 - 16:00 , Red auditorium, Ullevål Hospital, buildning 25

Annual workshop for Innate immunity in cardiovascular disease.

16. apr. 2018 14:30 - 16:00 , Red Auditorium, Rikshospitalet

Welcome to the next Oslo University Hospital (OUH) research seminar entitled  "Precision medicine in complex diseases". The seminar is open to all.

25. apr. 2018 12:00 - 13:00 , Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by professor Susanne Mandrup