English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Forskningsarrangementer

29. juni 2017 12:15 , Gamle festsal, Domus acadmica (Urbygningen)

MBA Christine Oline Årdal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «An Open Source Business Model for Pharmaceutical Innovation for Neglected Diseases».

29. juni 2017 13:15 , Auditoriet i Fredrik Holst Hus, Kirkeveien 166

Psykolog Regina Marleen van Walsem ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Unmet healthcare needs, health-related quality of life and assistive technology for cognition in Huntington’s disease».

30. juni 2017 13:15 , Rotunden på Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Graciela Lopez Soop ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Study of the multifunctional nuclear scaffold protein A kinase anchoring protein 95.