English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • fett-barn-colourbox8164263-660 Så enkelt får barnet ditt rett type fett 7. aug. 2017

    Vi blir mer og mer usikre på hva slags fett, og hvor mye av det vi bør spise. Her er de nye kostrådene om fett, hvilken type og mengde, som er best for barn.

  • jonas-skogestad-2 Vant Idéprisen med forskerlinje-prosjekt 5. juli 2017

    – I mitt hovedprosjekt for doktorgraden forsøker jeg å utvikle antiarytmisk behandling, som potensielt kan brukes for å behandle pasienter med alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, også kalt arytmier, sier Jonas Skogestad.

  • colourbox10718929-alzheimer Nå kan du få vite når du får Alzheimers sykdom 23. juni 2017

    Forskere har utviklet en ny genetisk test som kan forutsi hvilken alder vi får Alzheimers sykdom. Testen kan bidra til målrettet forebygging og behandling av sykdommen.

Forskningsarrangementer

20. okt. 2017 13:15 , Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

MD. Gert Huppertz-Hauss ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Health-related quality of life and fatigue in long standing inflammatory bowel disease. The IBSEN study.

20. okt. 2017 13:15 , Seminarrom 2 (B2.U002), Rikshospitalet B

Cand.med. Jørg Saberniak ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC)- Impact of exercise on cardiac outcome, differential diagnoses and risk stratification of arrhythmic events.

25. okt. 2017 13:15 , Grønt auditorium, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jan Cato Holter ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Etiology and outcome in adults hospitalized with community-acquired pneumonia. Observations from a prospective cohort study.