English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • teamb2_970px Gründerskole for helseforskere 24. nov. 2017

    På Helseinnovatørskolen får deltakerne kunnskap, verktøy og nettverk som gjør dem bedre rustet til å løse fremtidens helseutfordringer og videreutvikle helsevesenet.

  • desiree-2-660 Nesesprayen som redder liv 22. nov. 2017

    Sekunder kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en overdose. Med nalokson i nesesprayform blir det enklere for venner og pårørende å hjelpe.

  • streptococcus-pneumoniae-660 Bakterienes kamp 19. okt. 2017

    Ny forskning avslører bakterienes interne kamp om makten. Resultatet kan bli bedre vaksiner

Forskningsarrangementer

19. des. 2017 12:15 , Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Tone Aase Fykerud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Role of the NEDD4 family of E3 ubiquitin ligases in the regulation of intercellular communication via gap junctions.

19. des. 2017 12:30 , Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The impact of day care designed for people with dementia on their family caregivers.

20. des. 2017 13:15 , Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Detection & Intervention. An experimental study in newborn piglets.