English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Forskningsarrangementer

20. feb. 2017 17:15 , Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India".

22. feb. 2017 13:00 , Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Tailored Implementation for Chronic Diseases: Depression in the Elderly”

1. mars 2017 13:15 , Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

M.Sc. Nicolai Andre Lund-Blix ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Early nutrition and risk of type 1 diabetes.