Om forskerskolen

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge og vil gjøre det mulig med en mer systematisk tilnærming til ph.d-utdanningen i allmennmedisin.

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin (NAFALM) er et supplement til den allerede eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge. Forskerskolen vil gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

I tillegg til å tilby kurs som kan inngå i de frie poengene i ph.d-programmet, vil skolen legge vekt på nettverksbygging både for studenter og for veiledere. Dette skjer blant annet  gjennom samlinger, nettbaserte møter og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.

Hva tilbyr vi?

Forskerskolen vil tilby kurs som kan inngå i den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet. En viktig del av programmet på forskerskolen er nettseminarene.

Skolens program går over tre år og vil ta hensyn til at en del av kandidatene arbeider i klinisk stilling ved siden av sin ph.d.-stilling.

Kullseminarer og nettseminarer

Et  årskull med studenter følger hverandre gjennom fysiske møter og nettseminarer der ulike temaer knyttet til forskningsarbeidene tas opp:

  • Databearbeiding
  • Artikkelskriving
  • Utarbeiding av abstracts
  • Posters og foredrag
  • Veiledning

Nettseminarene vil ta utgangspunkt i studentenes egne prosjekter, og studentene vil selv kunne være med på å foreslå tema.

Hvert årskull vil ha to seniorforskere som mediatorer.

Ph.d.-kurs

Forskerskolen vil tilby ph.d.-kurs av 1 til 3 dagers varighet. Disse vil bli søkt godkjent til å kunne inngå i den frie delen av ph.d.-programmet.

Kontakt oss

info-forskerskole-allmed@helsam.uio.no

Oslo

Anja Brænd (leder)

Siri Evju Janssen (administrativ koordinator)

Besøksadresse:

Fredrik Holsts hus

Postadresse:

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin
Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo

Bergen

Vitenskapelig koordinator: Stefan Hjørleifsson

Trondheim

Vitenskapelig koordinator: Linn Okkenhaug Getz

Tromsø

Kontaktperson May-Lill Johansen

Se også

Om nasjonale forskerskoler

Publisert 26. apr. 2013 14:36 - Sist endret 1. mars 2021 13:30