Forskerprofiler

Publisert 12. apr. 2022 10:53

Dette prosjektet samler kunnskap om e-konsultasjoner med fastlegen, og og er en del av et større prosjekt finansiert av NFR

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hår, yttertøy.
Publisert 12. apr. 2022 10:46

Prosjektet ser på hvordan primærhelsetjenesten har håndtert Covid19-pandemien, og hvordan pasienters bruk av helsetjenester har endret seg under pandemien.

Publisert 12. apr. 2022 10:39

Prosjektet undersøker nytten av nye blod-biomarkører i diagnostikken av Alzheimers sykdom hos pasienter med kognitiv svikt i fastlegepraksis

Publisert 22. nov. 2021 14:14

Prosjektet har som mål å auke antal praksisplassar for medisinstudentar på fastlegekontorene samt styrke rettleiingskompetansen til praksisrettleiarane.

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, smil, leppe.
Publisert 5. feb. 2021 13:46

Prosjektet skal undersøke variasjon i fastlegers legemiddelbehandling og oppfølging av pasienter med en ny depresjonsdiagnose.

Bildet kan inneholde: blazer, tjenestemannarbeider, arbeid, jobb, plakatøkt.
Publisert 7. jan. 2021 11:45

Studien har som mål å utvikle ny kunnskap omkring depresjonsomsorgen i allmennpraksis, som kan bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av pasienter med depresjon.

Bildet kan inneholde: person, hake, panne, menneskelig, fjell.
Publisert 2. nov. 2020 11:43

Målet med prosjektet å få mer kunnskap om hvordan allmennleger håndterer nye utfordringer knyttet til portvaktrollen og hva som trengs for å møte disse utfordringene.

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hud, hake.
Publisert 28. okt. 2020 08:29

Prosjektets mål er å få mer kunnskap om allmennlegenes rolle i depresjonsomsorgen i Norge.

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, fotografi, ansiktsuttrykk.
Publisert 27. okt. 2020 08:43

Målet med prosjektet er å bidra til kunnskap om antibiotikabehandling av akutt sinusitt og komplikasjoner som kan oppstå som en konsekvens av å begrense antibiotikabruken.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, hake, øyenbryn.
Publisert 15. okt. 2020 09:37

En vanlig følge av svangerskapets belastning på kvinnekroppen er deling av de rette magemusklene. Prosjektet ønsker å bidra til økt kunnskap om hvordan fysioterapeuter kan forebygge og behandle delnne tilstanden.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, hud, blond, hake.
Publisert 28. okt. 2019 11:22

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kunnskap om samhandling i depresjonsomsorg, og hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse for pasienter med depresjon innen allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, hake.
Publisert 25. okt. 2019 12:08

Prosjektets hovedmålsetning er å prøve å forbedre vilkårene for både diagnostikk og behandling av eldre ≥ 65 år med depresjon i allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, tre, smil, branch.
Publisert 25. okt. 2019 11:52

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan allmennleger og pasienter kan samarbeide bedre om de medisinsk uforklarte plagene.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, fotografi, øyenbryn, hode.
Publisert 13. sep. 2019 09:38

Denne studien  har som  mål å bidra til større forståelse av MUPS og gi nye praktiske verktøy i håndteringen av disse pasientene i allmennpraksis.

Publisert 6. sep. 2019 14:43

Prosjektet er en del av ImpresU-studien, og denne delen vil undersøke effekten av Hiprex som forebyggende behandling av residiverende UVI hos eldre kvinner.

Publisert 30. aug. 2019 09:43

Formålet med dette prosjektet er å undersøke utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom fastleger og barnevernet i arbeidet med utsatte barn, og se på forhold som spiller inn på samarbeidet.

Publisert 30. aug. 2019 09:35

Formålet med prosjektet er å karakterisere pasienter som diagnostiseres med type 2 diabetes relativt tidlig i voksenlivet. Prosjektet er en del av ROSA 4-studien.

Publisert 8. apr. 2019 12:41

Prosjektet undersøker  kontituitet i fastlege-pasientforholdet, og hvordan dette påvirker bruk av legevakt og innleggelse i sykehus.

Publisert 4. apr. 2019 14:23

I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner og hvilke faktorer som er assosiert med antibiotikaforskrivning i denne delen av primærhelsetjenesten.

Publisert 11. feb. 2019 11:21

Prosjektet skal forsøke å kartlegge nytteverdien av hjerteauskultasjon i allmennpraksis