Forskerprofiler

Publisert 24. nov. 2022 09:48

Målet med prosjektet er å undersøke ugunstige utfall av cystitt i norsk allmennpraksis, herunder terapisvikt, residiv og progresjon til pyelonefritt.

Bildet kan inneholde: smil, kjeve, nakke, erme, iris.
Publisert 23. nov. 2022 11:25

Prosjektet ønsker å kartlegge prevalens av stramt tungebånd hos spedbarn i Norge og følge forløpet ved å undersøke vektutvikling, trivsel og amming.

Bildet kan inneholde: smil, kjeve, lykkelig, rynke, kosmetisk tannbehandling.
Publisert 21. sep. 2022 11:00

Prosjektet ønsker å se på hvordan fastlegene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten kan bidra til at personer som er utsatt for alvorlige ulykker unngår å utvikle et langvarig opioidbruk. 

Bildet kan inneholde: smil, hvit kåpe, vindu, erme, helsevesen.
Publisert 16. aug. 2022 14:06

Prosjektet undersøker om fastlegers bruk av samtaleverktøyet ICIT hos pasienter med MUPS kan gi økt mestringsfølelse hos pasienter og lege

Bildet kan inneholde: panne, smil, erme, kjole skjorte, lykkelig.
Publisert 8. aug. 2022 14:38

Målet med prosjektet er å undersøke om dagens stykkprisfinansiering av fastlegeordningen kan ha noen utilsiktede konsekvenser for pasienter og samfunn.

Publisert 8. aug. 2022 13:44

Prosjektet har som mål å kartlegge om kvinner i Norge i dag har et udekket behov for informasjon om overgangsalderen, hvordan et eventuelt behov kan møtes og fastlegens rolle i dette.

Bildet kan inneholde: briller, panne, hår, briller, hode.
Publisert 4. aug. 2022 09:21

Målet med prosjektet er å identifisere årsaker til at fastlegene i større og større grad lot være å bruke videokonsultasjoner, på tross av erfaringen mange av dem fikk i starten av pandemien.

Bildet kan inneholde: panne, smil, øyenbryn, skjegg, kjeve.
Publisert 1. aug. 2022 11:31

Prosjektets mål er å forbedre forebygging, oppfølging og hjelpetiltak rettet mot av kvinner med endometriose og deres partnere.

Bildet kan inneholde: smil, skulder, øye, kjeve, øyevipper.
Publisert 1. aug. 2022 11:23

Prosjektet er en del av et større prosjekt som skal utvikle et interaktivt webgrensesnitt til hjelp for operatører i legevaktsentraler

Bildet kan inneholde: person, ansikt, kinn, smil, hake.
Publisert 12. apr. 2022 10:53

Prosjektet samler kunnskap om e-konsultasjoner med fastlegen, både video- og tekstkonsultasjoner.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hår, yttertøy.
Publisert 12. apr. 2022 10:46

Prosjektet ser på hvordan primærhelsetjenesten har håndtert Covid19-pandemien, og hvordan pasienters bruk av helsetjenester har endret seg under pandemien.

Publisert 12. apr. 2022 10:39

Prosjektet undersøker nytten av nye blod-biomarkører i diagnostikken av Alzheimers sykdom hos pasienter med kognitiv svikt i fastlegepraksis

Publisert 22. nov. 2021 14:14

Prosjektet har som mål å auke antal praksisplassar for medisinstudentar på fastlegekontorene samt styrke rettleiingskompetansen til praksisrettleiarane.

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, smil, leppe.
Publisert 5. feb. 2021 13:46

Prosjektet skal undersøke variasjon i fastlegers legemiddelbehandling og oppfølging av pasienter med en ny depresjonsdiagnose.

Bildet kan inneholde: blazer, tjenestemannarbeider, arbeid, jobb, plakatøkt.
Publisert 7. jan. 2021 11:45

Studien har som mål å utvikle ny kunnskap omkring depresjonsomsorgen i allmennpraksis, som kan bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av pasienter med depresjon.

Bildet kan inneholde: person, hake, panne, menneskelig, fjell.
Publisert 2. nov. 2020 11:43

Målet med prosjektet å få mer kunnskap om hvordan allmennleger håndterer nye utfordringer knyttet til portvaktrollen og hva som trengs for å møte disse utfordringene.

Publisert 28. okt. 2020 08:29

Prosjektets mål er å få mer kunnskap om allmennlegenes rolle i depresjonsomsorgen i Norge.

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, fotografi, ansiktsuttrykk.
Publisert 27. okt. 2020 08:43

Målet med prosjektet er å bidra til kunnskap om antibiotikabehandling av akutt sinusitt og komplikasjoner som kan oppstå som en konsekvens av å begrense antibiotikabruken.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, hake, øyenbryn.
Publisert 15. okt. 2020 09:37

En vanlig følge av svangerskapets belastning på kvinnekroppen er deling av de rette magemusklene. Prosjektet ønsker å bidra til økt kunnskap om hvordan fysioterapeuter kan forebygge og behandle delnne tilstanden.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, hud, blond, hake.
Publisert 28. okt. 2019 11:22

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kunnskap om samhandling i depresjonsomsorg, og hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse for pasienter med depresjon innen allmennpraksis.