Søknad om støtte til utenlandsopphold

I løpet av treårsperioden ved forskerskolen kan NAFALM-stipendiaten søke om støtte til ett utenlandsopphold og ett kurs.

Søknadsfrist to ganger i året, 1.mai og 1.november

Støtte gis etter følgende satser:

 • Utenlandsopphold inntil to uker:           kr 15.000
 • Utenlandsopphold to uker til 3 mnd:     kr 30.000
 • Utenlandsopphold over 3 mnd:             kr 50.000
 • Støtte til kurs i utlandet:                        kr 15.000

Når reisestøtte er innvilget, følges UiOs regler for dokumentasjon av utgifter.

Utenlandsoppholdet må rapporteres i etterkant!

Søknad om støtte

Søknaden må inneholde følgende opplysninger/vedlegg:

 • Sted (institusjon) og kontaktperson ved institusjonen i utlandet.
 • Tidsrom (dato til dato for kortere opphold).
 • Oppholdets relevans for ditt forskningsprosjekt.
 • Invitasjon fra den institusjonen du skal besøke (for studieopphold).
 • Budsjett som viser hva denne reisen/oppholdet vil komme til å koste.
 • Kun ”harde utgifter” vil bli dekket  (flybilletter, husleie)
 • For kurs i utlandet må vi ha bekreftelse på kursplass

Søknaden med vedlegg sendes, gjerne pr. e-post, til

Siri Evju Janssen,  s.e.janssen@medisin.uio.no

eller Elin O Rosvold,  e.o.rosvold@medisin.uio.no

 

Postadresse:

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin
Avdeling for allmennmedisin
Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo

Publisert 7. okt. 2013 15:44 - Sist endret 5. mars 2018 08:58