Søknad og opptak

Forskerskolen har opptak en gang i året. Her kan du lese om kriterier for opptak, søknadsfrist og søknadsskjema.

Søknadsfrist

I 2020 er søknadsfristen 5.juni

Finansieringen fra NFR bortfaller fra 2021, og det arbeides med en løsning for videre drift av forskerskolen. Vi har kommet langt i denne prosessen og vil derfor ta opp et kull i år. Imidlertid blir 2020 det siste året hvor studentene vil få støtte fra NAFALM til kurs og forskningsopphold i utlandet. Stipendiatenes utgifter til reise og opphold ved NAFALMs samlinger vil fra 2021 heller ikke bli dekket av NAFALM, men må dekkes av stipendiatenes egne driftsmidler eller andre støtteordninger.

Bekreftelse på opptak sendes på e-post innen 1.august.

Opptakskriterier

  • Prosjektet må være relevant for det allmennmedisinske fagmiljøet
  • Prosjektet må være et ph.d.-prosjekt, og finansiering for gjennomføringen må sannsynliggjøres
  • Prosjektet bør være i gang, og søkeren er allerede tatt opp, eller skal tas opp, på ph.d.-programmet på sitt hjemmeuniversitet
  • Prosjekter som ikke er finansiert gjennom Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), NFR eller universitetsstipend, kvalitetsvurderes av styringsgruppa
  • Søkerne må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk

Man blir tatt opp for en periode på inntil tre år, evt frem til disputas.

Søknadsskjema

Publisert 26. apr. 2013 14:31 - Sist endret 26. mai 2020 22:14