Søknad og opptak

Forskerskolen har opptak en gang i året. Her kan du lese om kriterier for opptak, søknadsfrist og søknadsskjema.

Søknadsfrist

I 2021 er søknadsfristen 1.juni. Bekreftelse på opptak sendes på e-post innen 1.august.

Finansieringen fra NFR bortfaller fra 2022, og parterne har inngått en avtale om videreføring av Forskerskolen. Den vil bli drevet videre i en nedskalert versjon, og 2021 er derfor det siste året hvor studentene vil få støtte fra NAFALM til kurs og forskningsopphold i utlandet. De langsgående kursene vil videreføres i sin nåværende form. Stipendiatenes utgifter til reise og opphold ved NAFALMs samlinger vil fra 2022 ikke lenger bli dekket av NAFALM, men må dekkes av stipendiatenes egne driftsmidler eller andre støtteordninger.

Opptakskriterier

  • Prosjektet må være relevant for det allmennmedisinske fagmiljøet
  • Prosjektet må være et ph.d.-prosjekt, og finansiering for gjennomføringen må sannsynliggjøres
  • Prosjektet bør være i gang, og søkeren er allerede tatt opp, eller skal tas opp, på ph.d.-programmet på sitt hjemmeuniversitet
  • Prosjekter som ikke er finansiert gjennom Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), NFR eller universitetsstipend, kvalitetsvurderes av styringsgruppa
  • Søkerne må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk

Man blir tatt opp for en periode på inntil tre år, evt frem til disputas.

Søknadskjema

Publisert 26. apr. 2013 14:31 - Sist endret 20. mai 2021 14:47