English version of this page

Åpnet Skandinavias første skole for helseinnovasjon

– Helseinnovatørskolen vil bidra til at nye ideer kan gro og utvikles raskere blant våre helseforskere, og styrke innovativ tenkning og kultur ved fakultetet, sier prodekan Hilde Nebb.

Erna Solberg som snakker med ph.d. studenter og postdoktorer fra Det medisinske fakultet.

Statsminister Erna Solberg snakker med ph.d. studenter og postdoktorer fra MED om Helseinnovatørskolen. T.h: Geir Hiller Holom, Lavanya Thiruchelvam-Kyle, Louise Fremgaard Risnes, Krister Anderssen, Johanne Egge Rinholm og prodekan Hilde Nebb. Foto: Kristin Ellefsen/UiO

Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN).

Skolen skal øke kunnskapen om innovasjon og entreprenørskap blant helseforskere i Skandinavia.

– Jeg synes tiltak som dette er absolutt er viktig, ellers risikerer vi å miste mye innovasjon. Vi gjør små og store innovasjoner som har potensialet til å bli større, men tenker kanskje ikke på at akkurat din idé kan bli det, sier statsminister Erna Solberg om Helseinnovatørskolen. 

Statsministeren snakket med Ph.d-studenter og postdoktorer fra MED om den ferske Helseinnovatørskolen  torsdag.

Verktøykasse for innovasjon

Universitetene bak skolen har jobbet i tett samarbeid med næringslivet om kursinnholdet. Resultatet er to kurs som skal gi gründerspirer innenfor helsesektoren både verktøy og kunnskap.

Første kurs ut er Helseinnovasjon og entrepenørskap, som starter i februar neste år. Der skal studentene blant annet lære: 

  • Hvordan de kan bruke sin bakgrunn innen helseinnovasjon til å løse ulike utfordringer i samfunnet, og utvikle løsninger og produkter innenfor det medisinske feltet.
  • Utvikle en forretningsplan basert på nyskapende ide og hvordan man kan kommunisere den videre til aktuelle aktører
  • Hvordan de kan kombinere det å være en forsker og gründer 

Ph.d-student Lavanya Thiruchelvam-Kyle tror skolen vil være nyttig for flere helseforskere. 

– Det er for eksempel ikke alltid lett å vite hva man skal gjøre om man har en idé, hvem skal man kontakte også videre, sier Thiruchelvam-Kyle.

I tillegg vil skolen også gi et bilde av hva slags karrieremuligheter det er for forskerne utenfor akademia, og gi erfaring med næringslivssamarbeid.

Representanter fra prosjektgruppen bak Helseinnovatørskolen og statsminister Erna Solberg
Representanter fra prosjektgruppen bak Helseinnovatørskolen avbildet med statsminister Erna Solberg etter torsdagens lansering. F.v:Jan Frich/UiO, Samer Yammine/KI, Hilde Nebb/UiO, statsminister Erna Solberg, Jan Terje Andersen/OUS og Bjarte Reve UiO/NNN. Foto : Kristin Ellefsen/UiO

Skandinavisk samarbeid 

Kursene er for Phd-studenter og postdoktorer fra de medisinske fakultetene ved UiO, NTNU, KI, UiT og UiB.

– Vi ønsker at våre unge forskere skal lære mer om det å være innovatør. Helseinnovatørskolen vil bidra til at nye ideer kan gro og utvikles raskere blant våre helseforskere,og styrke innovativ tenkning og kultur ved fakultetet, sier Hilde Nebb, dekan for forskning og innovasjon ved MED.

Undervisningen er casebasert og skal drives av ledende akademikere, biotekselskaper og sykehus. Skolen skal samarbeider tett med Oslo universitetssykehus og næringsklynger for å  legge til rette for innovasjon som er til det beste for pasienter, og som gir verdiskapning og flere arbeidsplasser.

– Det er viktig at vi på KI kan tilby våre studenter og forskere mulighetene til å lære seg hvordan man kommersialiserer sine ideer. Helseinnovatørskolen kommer til å hjelpe dem med verktøy for dette. De kommer også til å lære seg om overføring av forskningsfunn og innovasjoner i den kliniske virksomheten, sier Marianne Schultzberg, dekan for forskningsutdanning ved Det medisinske fakultet, Karolinska Institutet (KI).

Les mer

I media

Helseinnovatørskolen i Forskning.no

Av Monica Bring Estensen
Publisert 31. okt. 2016 14:55 - Sist endret 13. mars 2019 13:39