English version of this page

Bakterier sanker magnesium med egne pumper

Forskere ved UiO og NCMM har oppdaget at bakterienes system for transportering av magnesium er så følsomt at det kan oppdage en klype magnesiumsalt i et svømmebasseng. 

Illustrasjonsbilde av bakterie med nanopumpe

Grønn farge viser nanopumper. Det flerfargede området viser hvordan pumpen sitter på bakterien. Oransje farge er selve ”maskinen” i pumpen. De grå feltene er magnesiumatomer. Foto: Jens Preben Morth, UiO

Magnesium er et mineral som finnes i alle levende organismer. Kroppen din inneholder 20-30 gram av dette grunnstoffet. Mesteparten finner du i skjelettet. 
Vi mennesker får tilført magnesium gjennom det daglige kostholdet eller som eget tilskudd. 

Mangel på magnesium er ikke spesielt vanlig, men finnes hos pasienter med tarmsykdommer som Crohns sykdom. Krampetrekninger og diverse typer gikt er plager som disse pasientene ofte må leve med. Andre typiske symptomer ved mangel på magnesium er muskelspasmer, krampe, angst eller ujevn hjerterytme.

Sensitivt transportsystem

Jens Preben Morth
Forsker Jens Preben Morth, UiO. Foto: Lisbeth Heilesen.

Forskere ved NCMM, Norsk senter for molekylærmedisin ved UiO og OUS, har vist nøyaktig hvor følsomt bakterienes system for transport av magnesium er. 

Forsker Jens Preben Morth sier:

– Vi har identifisert en magnesiumpumpe i nanostørrelse. 

Forskerne manipulerte en E. coli-bakterie slik at den overproduserte med sin egen magnesium pumpe. 

– Pumpen ble isolert i bakteriens cellemembran.

Det er forskjellige måter å få til en slik isolasjon på. Vi kunne enten dele inn proteinene etter størrelse, eller vi kunne se på proteinenes ladninger i + eller m- på overflaten av pumpen.

Så snart pumpen var isolert kunne vi arbeide med det rene proteinet uten forstyrrelse fra andre proteiner, forklarer Morth. 

Ved hjelp av enzymkinetikk, en spesiell måte å analysere kjemiske reaksjoner på, kunne forskerne beregne seg frem til sensitiviteten for magnesium. 

Fant unike byggsteiner

I tillegg til selve pumpen fant forskerne også unike lipidkomponenter som hjelper bakterien i denne prosessen. Lipidkomponenter er byggesteiner for cellemembranet slik aminosyrer er det for proteiner. Cellemembranet er cellens skall.

Dødelig mangel for bakterier

For bakterier kan mangel på magnesium være dødelig. Dette har ført til at våre egne celler har utviklet en mekanisme som fjerner magnesium og andre metaller fra bakterier når de går til angrep på oss. 

– For å motvirke denne mekanismen har bakteriene selv utviklet et unikt system for å oppdage og ta til seg magnesium. Dette klarer bakteriene selv om det er marginalt med magnesium i omgivelsene deres, sier Morth.
 
Magnesium er bundet til flere proteiner i en celle. Det blir brukt av mange av enzymene som er involvert når sukker blir brutt ned for å bli til energi. Denne prosessen kaller vi glykolyse. 

– Magnesium stabiliserer også genmaterialet hos både mennesker og bakterier, utdyper Morth.

Kan bidra til utvikling av medisiner

På spørsmål om hvorfor funnet er viktig forklarer Morth:

– Oppdagelsen vil hjelpe oss til å forstå noen av de molekylære systemene som gjelder når magnesium blir identifisert og trukket inn i celler. Ikke bare blant bakterier men også hos høyerestående organismer.

Dette kan vi i fremtiden kanskje bruke til å lage medisiner som motvirker denne prosessen og på den måten forhindrer blant annet antibiotikaresistens. I tillegg vil det hjelpe oss til å forstå hvordan bakterier beskytter seg selv mot for den fiendtlige omgivelser i menneskekroppen. 

– Eksempler på dette kan være det sure miljøet i magesekken eller såkalte makrofager, som er celler som spiser bakterier og cellerester.

Vi ser for oss at ytterligere studier kan bli brukt til å utvikle biologiske sensorer for magnesium, avslutter Jens Preben Morth.

Jens Preben Morth, Saranya Subramani og Harmonie Perdreau-Dahl, forskere ved UiO
Fra venstre: Jens Preben Morth, Harmonie Perdreau-Dahl og Saranya Subramani ved NCMM. Foto: Safak Caglayan.

Denne artikkelen er basert på artikkelen The magnesium transporter A is activated by cardiolipin and is highly sensitive to free magnesium in vitro publisert i elifesciences.
 

Av Thomas Olafsen
Publisert 2. mars 2016 10:00 - Sist endret 13. mars 2019 13:41