English version of this page

Pille kan øke overlevelse ved tarmkreft

At medikamentet ASA, også kjent som aspirin internasjonalt, har egenskaper som smertestillende og febernedsettende er velkjent. Men medikamentet kan også øke sjansen til å overleve tykktarmskreft. 

Kjetil Taskén i laboratoriet

Kjetil Taskén, professor i medisin og senterdirektør ved BIONCMM, er en av forfatterne bak studien. Foto: Terje Heiestad

Kjetil Taskén, professor ved Det medisinske fakultet, er en av forfatterne bak studien som har studert sammenhengen mellom bruk av medikamentet ASA, også kjent som Albyl-E i det norske markedet eller aspirin internasjonalt, og tykktarmskreft.  

Den viser at bruk av ASA kan redusere dødeligheten hos tarmkreftpasienter med mellom 15 og 25 prosent.

Tirsdag ble studien publisert i Journal of Clinical Oncology og omtalt i VG

- Dette er et interessant funn fordi ASA er en billig medisin med få bivirkninger. Funnet kan derfor ha potensiell nytte hos de cirka 4000 pasientene som får tykktarmskreft i Norge hvert år, sier Taskén, senterdirektør for Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM). 

Studien ble ledet av Taskén og er basert på funn gjort av Simer Bains, som også er studiens førsteforfatter. 

 Det er første gang en studie gir et tydelig svar på effekt av ASA hos tarmkreftpasienter behandlet etter diagnose. I tillegg til at Taskén og hans kolleger med studien viser at andre medvirkende faktorer spiller mindre rolle. 

Studien er basert på tall fra Kreft- og reseptregisteret. Mer enn 23000 personer fra hele landet ble inkludert i studien noe som gjør den unik.

Kost/nytte

Det er kjent at ASA forebygger mot dannelse av kreft i tarmen, men hvorvidt det skal benyttes til å forebygge kreft i den friske befolkningen har vært omdiskutert. Dette er fordi legemiddelet også kan føre til hjerneblødninger og magesår hos noen få. Men hva om legemiddelet ble brukt for å forebygge tilbakefall hos pasienter behandlet for tykktarmskreft?

- Fordi immunsystemet hos pasientene bare mobiliserer anti-tumorimmunitet etter at det har vært eksponert for kreftceller og fordi anti-tumorimmuniteten hemmes av prostaglandin hypotetiserte vi at effekten av ASA kanskje var enda større etter at du har hatt kreft. Det vil si i å hindre at pasienten får tilbake kreftsykdommen, sier Taskén.

- Videre blir kost/nyttevurderingen helt annerledes fordi risikoen for tilbakefall er mye høyere enn risikoen for først gangs opptreden av kreft, fortsetter han.

Får kreftforskningspris

Den 6.juni mottar Kjetil Taskén Kong Olav Vs kreftforskningspris 2016 for sitt arbeid med immunterapi.

Kong Olavs Vs kreftforskningspris deles ut av Kreftforeningen til forskere som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

«Han har i stor grad bidratt til forståelsen av immun-onkologi, arbeid som vil bli enda mer relevant i utviklingen av neste generasjon immunterapi» heter det i begrunnelsen.

Av Monica Bring Estensen
Publisert 1. juni 2016 11:08 - Sist endret 13. des. 2019 08:52