Disputas: Ann-Helen Henriksen - Helsefag

Cand.phil. Ann-Helen Henriksen ved Helsevitenskapelig utdanningssenter vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Involving patients in healthcare: Subject positions of patients and healthcare professionals/students in the teaching, clinical and political contexts.

Ann-Helen Henriksen

Foto: Privat.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning over selvvalgt emne.

Se prøveforelesning over oppgitt emne.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Kaspar Villadsen, Copenhagen Business School, Danmark
  • Andreopponent: Professor II Kirsti Malterud, Universitetet i Bergen, Norge
  • Komitéleder: Professor Jan Frich, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Astrid Klopstad Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

«Pasientens Helsetjeneste» er den norske overskrift på fornyelse af sundhedsvæsnet. En tilsvarende dansk kursændring omtales som «Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen». Begge lande ønsker at udvikle sundhedsvæsnet på en sådan måde, at den som er syg og har brug for hjælp skal involveres aktivt i behandlingen af sig selv.

At patienten nu skal involveres aktivt skaber nye måder for både patient og sundhedsprofessionel/studerende at tænke om egne og andres positioner. Positioner kan ses som forskellige måder at forstå sig selv og andre, som er med at skabe betingelser for, hvordan vi kan agere i forskellige situationer. I afhandlingen undersøges nye og gamle positioner for begge parter i tre forskellige kontekster: undervisning, klinik og politik. 

De første 2 studier i afhandlingen, som metodisk baserer sig på fokusgruppeinterview, handler om studerendes holdninger til at blive undervist af patient-instruktører (gigtpatiener i rollen som underviser). Det 3. studie er en analyse af det politiske grundlag og tænkningen bag patientinvolvering,  som det kommer til udtryk i en dansk politisk tekst.

Den overordnede analyse præsenterer forskellige måder, hvorpå pasienten og den sundhedsprofessionelle/den studerende kan forstå egne og andres positioner i forskellige situationer. Yderligere viser analysen, hvordan modsatrettede forventninger bundet til nye og gamle positioner kan være med til at skabe uerkendte dilemmaer i forhold til relationen mellem patienten og den sundhedsprofessionelle.

Afhandlingen konkluderer, at patientinvolvering ikke udelukkende er et gode, da det også kan være med til at skabe nye og ikke-erkendte problemer og dilemmaer for relationen mellem patient og  sundhedsprofessionel, som der så må findes løsninger på. 

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 13. nov. 2017 12:19 - Sist endret 14. mars 2019 10:07