Forskningsombudet

Forskningsombudet er et tilbud til ansatte ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, samt andre forskere og studenter uten ansettelsesforhold som utfører forskning ved nevnte institusjonene. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Råd og veiledning i forskningsetiske spørsmål.
  • Bistå med å løse konkrete saker så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå i institusjonen, herunder fungere som konfliktløser/megler innenfor forskningsombudets mandat.
  • Bistå som ressursperson som ledd i institusjonenes forebyggende tiltak, herunder kurs og opplæring.

Kontakt

Professor emeritus Tom Øresland 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hud.

Vårt mandat

Universitetsstyret opprettet forskningsombudet med eget mandat. Mandatet beskriver forskningsombudets funksjon, rolle og oppgaver.

Lover

Retningslinjer