Forskningsombud

Forskningsombudet er et tilbud til ansatte ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, samt andre forskere og studenter uten ansettelsesforhold som utfører forskning ved nevnte institusjonene. 

Forskningsombudets hovedoppgave er å fungere som veileder i spørsmål som berører forskningsetikk og redelighet.

Følgende oppgaver er tillagt ombudsrollen:

  • Råd og veiledning i forskningsetiske spørsmål.
  • Bistå med å løse konkrete saker så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå i institusjonen, herunder fungere som konfliktløser/megler innenfor forskningsombudets mandat.
  • Bistå som ressursperson som ledd i institusjonenes forebyggende tiltak, herunder kurs og opplæring.

Professor emeritus Tom Øresland er forskningsombud for ansatte ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, samt andre forskere og studenter uten ansettelsesforhold som utfører forskning ved nevnte institusjonene. 

Forskningsombudets mandat

Publisert 22. okt. 2020 12:00 - Sist endret 19. mars 2021 10:46