English version of this page

Forlengelser og permisjoner

Alle kandidater må å ha gyldig opptaksavtale underveis på Ph.d.-programmet. Du må søke om forlengelse dersom du blir forsinket i forhold til opprinnelig avslutningsdato.

kvinne med barnevogn

Illustrasjon: Colourbox

For ph.d.-kandidater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

Du må i tillegg søke om lovfestede permisjoner og forlengelse på ph.d.-programmet.

For ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO

Er du ansatt på annen institusjon enn UiO finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse hos egen arbeidsgiver.

Du må i tillegg søke om lovfestede permisjoner og forlengelse på ph.d.-programmet.

Lovfestede permisjoner

Lovfestede permisjoner omfatter blant annet sykdom og fødsel og gir automatisk rett til forlengelse på ph.d.-programmet, men du må sende inn bekreftelse fra NAV, trygdekontor, sykehus, arbeidsgiver eller annen relevant instans der lengden og dekningsgraden på permisjonen fremgår.

Send bekreftelse på lovfestet permisjon enten på e-post eller via postgang til fakultetet.

Du kan se ny avtaleperiode i StudentWeb etter at lovfestet permisjon er registrert.

Forlengelse på ph.d.-programmet i inntil 6 år

Har du opptak på Ph.d.-programmet i mindre enn seks år og trenger forlengelse inntil seks år bruttotid, må du søke om forlengelse av din ph.d.-avtale. Du kan finne startdatoen din for opptak på ph.d.-programmet i Studentweb.

Slik søker du

Send søknad om forlengelse (docx) (pdf) på e-post til fakultetet med kopi til avdelingsleder ved grunnenhet og veileder.

Du kan se ny avtaleperiode i Studentweb etter at utvidet tid på programmet er registrert.

Forlengelse på ph.d.-programmet over 6 år 

Maksimaltid på et ph.d.-program er åtte år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid medregnes ikke.

Dersom du trenger mer tid enn seks år på programmet, må du søke om forlengelse av din ph.d.-avtale. Du trenger ikke å søke om forlengelse dersom du har mer enn ett år igjen på programmet.

Slik søker du

Søknad om forlengelse bør sendes inn minst tre måneder før opptaksperioden utløper. Du kan sjekke din opptaksperiode i StudentWeb.

Send signert skjema for søknad om forlengelse (docx) (pdf) samt nødvendige vedlegg enten på e-post eller via postgang til fakultetet.

Vedlegg til søknadsskjema:

  • Oversikt over artikler som skal inngå i avhandlingen.
  • Bekreftelse på finansiering i den perioden det søkes om forlengelse.
  • Bekreftelse på veiledning i den perioden det søkes om forlengelse. Bekreftelsen skal inneholde attest på behov for forlengelse og på at kandidatens fremdriftsplan og tentative innleveringsdato er realistisk.

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 30. nov. 2016 09:41 - Sist endret 7. sep. 2018 11:00