Organisering

Forskerskolen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UNI Helse, NTNU og Universitetet i Tromsø. Forskerskolen ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd frem til 2020.

Leder og hovedadministrasjon i Oslo

  • Leder: Professor Elin Olaug Rosvold (30%)
  • Faglig koordinator: Odd Martin Vallersnes (20%)
  • Administrativ koordinator: Siri Evju Janssen (50%)

Universitetet i Bergen

  • Administrativ koordinator: Elin Christine Gundersen (20%)

Uni Research Helse: 

  • Faglig koordinator: Førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson (10%) 

NTNU

  • Administrativ koordinator: May Karin Dyrendahl (10%)
  • Faglig koordinator: Professor Linn Getz (10%)

UiT Norges arktiske universitet

  • Faglig koordinator: Mark Spigt (10%)
Publisert 20. apr. 2017 11:44 - Sist endret 20. apr. 2017 11:44