NAFALMs målsetting

Forskerskolens mål er å utvikle og styrke ph.d.-utdanningen for allmennmedisinske forskere for å:

  • sikre en ny generasjon av velkvalifiserte forskere i allmennmedisin, både for universitetsenhetene og for fastlegehelsetjenesten
  • fremme høy internasjonal standard av allmennmedisinsk forskerutdanning
  • fremme et kreativt og bærekraftig miljø for allmennmedisinsk forskning
  • lage et nasjonalt miljø for teori- og forskningsmetodeutvikling egnet til å utforske spesifikke medisinske problemer i allmennpraksis
  • stimulere allmennmedisinske ph.d.-kandidaters mobilitet nasjonalt og internasjonalt
  • fremme både flerfaglig og tverrfaglig samarbeid
Publisert 20. apr. 2017 11:17 - Sist endret 20. apr. 2017 11:17