Søknad og opptak

Forskerskolen har opptak en gang i året. Her kan du lese om kriterier for opptak, søknadsfrist og søknadsskjema.

Søknadsfrist

I 2022 er søknadsfristen 1.juni. Bekreftelse på opptak sendes på e-post innen 1.august.

Fra 1. januar 2022 gikk NAFALM over fra å være NFR-finansiert til å være finansiert av partnerne selv. Det vil si at driften er nedskalert, men Forskerskolen vil allikevel føres videre i samme form som før. Vi vil hver høst ha et oppstartsseminar, og gjennom vinteren vil websamlingene fortsette som tidligere. Den store forskjellen er at phd-studentene heretter må betale for reise og opphold ved høstsamlingen av egne driftsmidler, og vi vil heller ikke ha midler til utenlandsopphold.

Opptakskriterier

  • Prosjektet må være relevant for det allmennmedisinske fagmiljøet
  • Prosjektet må være et ph.d.-prosjekt, og finansiering for gjennomføringen må sannsynliggjøres
  • Prosjektet bør være i gang, og søkeren er allerede tatt opp, eller skal tas opp, på ph.d.-programmet på sitt hjemmeuniversitet
  • Prosjekter som ikke er finansiert gjennom Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), NFR eller universitetsstipend, kvalitetsvurderes av styringsgruppa
  • Søkerne må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk

Man blir tatt opp for en periode på inntil tre år, evt frem til disputas.

Søknadskjema

Publisert 26. apr. 2013 14:31 - Sist endret 3. mai 2022 10:53