Fast håndtrykk, rask gange – lev lenge!

Er du godt voksen men fremdeles går raskt, har et fast håndtrykk, reiser deg greit opp fra stolen og har bra balanse, ja, da kan du forvente å leve lenger enn “tregere” jevnaldrende.

Enkle tester

En relativt ny britisk meta-analyse, hvor man ser på resultater fra mange ulike undersøkelser, viser at man ved å gjennomføre relativt enkle, fysiske tester som å måle ganghastighet, gripestyrke, evne til å reise seg raskt opp fra en stol uten støtte og balansetest på ett bein i stående, kan si noe om en persons helsetilstand, og enda viktigere: kan si noe om framtidig helse og risiko for tidlig død. Forskerne fant at resultatene på disse testene kunne si noe om levetid, selv etter at tallene var korrigert for alder, kjønn og kroppsstørrelse. I de fleste studiene var deltakerne over 70 år. Hvorvidt man finner denne sammenhengen i yngre aldersgrupper, vet man ikke. Når det gjelder ganghastighet var dødsrisikoen nesten tre ganger større for de som gikk tregest i forhold til de raskeste. Deltakere som var tregest til å reise seg opp fra stol hadde om lag dobbelt så høy dødsrisiko i forhold til de raskeste.

For gammel til å mosjonere?

Mange eldre er fysisk aktive og denne andelen er heldigvis økende. Allikevel er nesten halvparten av de eldre fysisk inaktive og kvinner er mindre aktive enn menn. For noen er det å bli eldre synonymt med at ”da skal en ta det med ro”. Du føler kanskje at du er for gammel til å mosjonere? Kanskje har du også tidligere negative opplevelser ved fysisk anstrengelse og forbinder det med tungt å puste, smerter, stivhet og trøtthetsfølelse? Er det så noen fordeler ved å øke ditt fysiske aktivitetsnivå?

Aldri for sent

En amerikansk undersøkelse av 60-95-årige kvinner og menn, viste at reduksjonen i funksjonsevne som gange, løfting, gå trapper etc., kan forhindres med om lag 50 % ved fysisk aktivitet minimum 30 minutter minst tre ganger pr. uke. Regelmessig trening kan gjøre at du prosentvis øker muskelstyrken like mye som en yngre person. Dette gjelder selv for de aller eldste.  Hos friske eldre under 80 år er det vist at kondisjonstreningen medfører den samme relative økning som hos yngre voksne. Allsidig fysisk aktivitet/trening som omfatter styrketrening, balansetrening, kondisjonstrening og bevegelighetsstrening er en fornuftig investering for god helse selv i høy alder. Det vil redusere dødelighet, fedme, blodtrykk og risiko for sykdommer som lungesykdom, slag, Alzheimers, kreft og skader. I tillegg er det godt for den mentale helsen, kroppsholdningen og balansen din. Det øker ganghastigheten, minsker risikoen for fallulykker, øker livskvaliteten og gjør at du er godt selvhjulpen selv i høy alder. Har du hjerteproblemer eller andre sykdommer/plager bør du få råd og veiledning hos din fysioterapeut, manuellterapeut eller fastlege før du setter i gang med treningen.

FYSIOPRIM

Det foregår nå en landsomfattende forskningsundersøkelse på flere fysikalske institutter i Norge i regi av universitetet i Oslo og NTNU, hvor man benytter tilsvarende undersøkelser/tester som i den britiske undersøkelsen for blant annet å kartlegge pasientenes fysiske form. Det er et delprosjekt i FYSIOPRIM (Fysioterapi i primærhelsetjenesten) som har som mål å gi deg et enda bedre og kvalitetssikret undersøkelses- og behandlingsopplegg når du oppsøker din fysioterapeut/manuellterapeut.

Artikkelen har vært publisert i spalten "Frisk & Aktiv" i Uke-Adressa.

Av Torgrim Tønne
Publisert 8. des. 2011 08:40