Styringsgruppe FYSIOPRIM

  • UiO: Nina Vøllestad og Wenche S Bjorbækmo
  • NTNU: Ottar Vasseljen og Kari Anne Indredavik Evensen
  • Trondheim kommune: Pernille Thingstad og Anne E Hansen
Publisert 21. apr. 2016 15:32 - Sist endret 24. okt. 2019 13:10