Aktuelle saker

Publisert 27. des. 2018 21:29

Gjennom FYSIOPRIM samles det data om pasienter som følges opp av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Disse samles i databaser som kan benyttes til beskrive pasientgruppene, hvilke tiltak som anvendes og hvordan det går med pasientene. Vi har nylig publisert en artikkel der vi beskriver datainnsamlingen og hvilke typer data vi. Vi har også vist hvor sammenlignbare våre data er med noen sentrale data som også finnes i KUHR-registeret. 

Se hele artikkelen her

Publisert 27. des. 2018 21:22

På bakgrunn av arbeidet vi har gjort med elektronisk innsamling av helsedata, ble Hilde Stendal Robinson invitert til å være med i et akademisk talkshow om helse-apper -  APPsolutt helsenyttig?

 

Les mer....

Fysiotarepeut behandler pasient
Publisert 26. jan. 2015 12:08

Forskere og fysioterapeuter samarbeider om å finne de beste behandlingsmetodene for ulike pasientgrupper. De utforsker også nye måter å involvere pasienter i behandlingen. Nå skal det forskes mer.

Publisert 18. nov. 2014 11:32

Mandag 17.november var det ministerbesøk på Hans og Olaf fysioterapi. NFF og Fred Hatlebrekke hadde invitert Bent Høie til å treffe pasienter og fysioterapeuter. Ministeren fikk også høre om FYSIOPRIM.

Publisert 31. okt. 2014 15:23

Hospitant i FYSIOPRIM, Gro Askland Øyehaug, har i samarbeid med skolehelsetjenesten ved videregående skole i Ski gjennomført og evaluert et prosjekt som ser nærmere på stressrelaterte plager hos ungdom.

Bilde av medarbeidere i FYSIOPRIM
Publisert 10. apr. 2014 15:36

Konferansen "Fysioterapi i kommunene. Erfaringer og resultater fra et forskningsprogram" samlet denne uken mer enn 100 fysioterapeuter, kommunale helseledere, forskere og andre som er interesserte i forskning i primærhelsetjenesten.

Publisert 28. okt. 2013 12:51

Linda Finlay har vært gjesteforsker ved avdeling for helsefag fra 14.-23.oktober, og mandag 21. oktober hadde vi i FYSIOPRIM en samtale med henne om 'pasientnær forskning' og utfordringer i forbindelse med å knytte sammen forskning og klinisk praksis.

Publisert 12. sep. 2013 18:00

Blant FYSIOPRIMs flere såkalte modellforsøk, er hospitantordningen ved Universitetet i Oslo. Idag hadde hospitantene høstens første felles samling, og det var både store visjoner og konkrete delmål som ble diskutert i løpet av dagen.

Publisert 2. nov. 2012 13:44

Får du mindre smerte av å trene?Fysisk aktivitet og trening kan være en billig og god medisin for mange lidelser og plager, inkludert langvarige smertelidelser. Men kan trening forebygge langvarig smerte?  

Publisert 8. des. 2011 08:40

Er formen din dårlig, og synes du tv-en med en fotballkamp og en episode med ”Frustrerte Fruer”, frister mer enn en spasertur i regn og sur vind, skal du vite at det ikke krever så mye før formen blir bedre og helsegevinsten øker formidabelt!

Publisert 8. mars 2011 11:37

Forventningene er store til det ambisiøse forskningsprogrammet FYSIOPRIM, som nå er i gang – ikke minst blant klinikerne.

Les artikkel i Fysioterapeuten mars 2010 (pdf)