FYSIOPRIM sentral i to nye NFR-prosjekter

I desember ble det klart at FYSIOPRIM er sentral i to nye prosjekter som får bevilgning fra NFR.

FYSIOPRIM vil være representert, via professor Nina K. Vøllestad, i Institutt for helse og samfunns nye tverrfaglige satsing «INOREG - Innovations in use of registerbased data for analyzing effects og primary and minucipal care in patients with chronic diseases». Prosjektet vil blant annet bruke data fra FYSIOPRIM i kombinasjon med andre registre.

FYSIORPRIM er videre representert i prosjektet «SupportPRIM - Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care». Prosjektet vil bli ledet av Professor Ottar Vasseljen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, og prosjektet vil ha base ved NTNU. Data fra FYSIOPRIM vil bli brukt, og nye data som samles inn vil ha tilsvarende teknologi som brukt i FYSIOPRIM.

– Begge prosjektene har et særlig fokus på utvikling av primærhelsetjenesten og vil utnytte data i registre og klinisk innsamlede data. Det langvarige FYSIOPRIM- prosjektet utgjør et grunnlag for begge, forteller Vøllestad.

Publisert 10. jan. 2020 09:26 - Sist endret 10. jan. 2020 09:26