Mer pasientrapporterte data inn i journal?

Gjennom forskningsprogrammet FYSIOPRIM har forskere og klinikere sammen utviklet et elektronisk system for innsamling av data om pasientene. Dataene kan anvendes i forskning og i den enkelte fysioterapeuts praksis. Denne videoen gir deg noen ideer om hvordan du kan bruke systemet og dataene samt ha nytte av det i din kliniske praksis.

Publisert 10. nov. 2020 15:40 - Sist endret 10. nov. 2020 15:40