Artrosepasienter får ikke anbefalt behandling

Fra et av delprosjektene i FYSIOPRIM har det kommet viktig kunnskap om at personer med artrose ikke får den behandlingen de skal ha.

Vi vet at personer med artrose blir bedre av å trene, men altfor få får informasjon og tilbud om det.

Foto: ColourBox

Til tross for at det finnes flere internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer og anbefalinger for behandling av personer med artrose, har studier vist at de i liten grad etterfølges. Kvalitetsindikatorer kan benyttes til å undersøke og monitorere kvalitet av behandling. Formålet med denne studien var å utvikle og teste et spørreskjema for å undersøke pasientrapportert kvalitet av behandling ved artrose.

Hva vi har gjort i artroseprosjektet

Spørreskjemaet ble utviklet på bakgrunn av et litteratursøk der kvalitetsindikatorer ble identifisert og reformulert til spørsmål. Skjemaet ble diskutert i to ekspertpaneler og pilottestet av 13 personer med artrose. Spørreskjemaet inneholder 17 spørsmål (kvalitetsindikatorer) som omhandler informasjon om artrosesykdommen, behandlingsalternativer, mestring, livsstilsendringer, fysisk aktivitet, vektreduksjon, funksjonsvurderinger, smertevurdering, farmakologisk behandling og henvisning til vurdering av ortoped. Svaralternativene er Ja, Nei og Husker ikke/”Ikke relevant”.

Hva fant vi ut?

Oppfyllelsesratene (oppfyllelse av kvalitetsindikatorene) samt skjemaets pålitelighet og gyldighet ble undersøket blant 359 deltakere i ”Muskel- og skjelettplager i Ullensaker” studien i alderen 40-79 år med artrose i hånd, hofte og/eller kne. Resultatene viste at skjemaet har akseptabel gyldighet og pålitelighet, og at det var store variasjoner i oppfyllelsesratene for de ulike indikatorene. I gjennomsnitt svarte 31% at en kvalitetsindikator var oppfylt. Det var lavere oppfyllelsesrater på indikatorer for ikke-farmakologisk behandling sammenlignet med farmakologisk behandling.

Hvordan kan dette brukes i klinisk praksis?

Spørreskjemaet var raskt å fylle ut og akseptabelt for personer med artrose. Det kan dermed være egnet til bruk i befolkningsundersøkelser og i klinisk arbeid. De lave oppfyllelsesratene på kvalitetsindikatorene i denne studien indikerer at det er et forbedringspotensiale når det gjelder behandling ved artrose.

Kilde

  • Osterås N, Garratt A, Grotle M, Natvig B, Kjeken I, Kvien TK, Hagen KB. Patient-reported quality of care for osteoarthritis: Development and testing of the OsteoArthritis Quality Indicator Questionnaire. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013 Jul;65(7):1043–51 doi: 10.1002/acr.21976 Last ned artikkel som pdf.
Av Nina Østerås, postdoktor i FYSIOPRIM
Publisert 2. okt. 2013 15:07 - Sist endret 3. okt. 2013 11:39