Retningslinjer for barnefysioterapi

Retningslinjer kan forenkle og kvalitetssikre fysioterapeuters arbeid. 

I FYSIOPRIM har barnefysioterapeuter og forskere jobbet sammen for å få på plass retningslinjer for oppfølging av barn i primærhelsetjenesten. Det har blitt laget retningslinjer for spedbarnsasymetri, tågange, inntåing og plattfot.

Her kan du se en video som beskriver arbeidet.

 
 
Retningslinjene finner du her: 
 
Publisert 3. sep. 2020 10:37 - Sist endret 3. sep. 2020 10:50