Samarbeidende fysikalske institutt

Fem utvalgte institutt rundt om i Norge er samarbeidspartnere med FYSIOPRIM. Tilknyttet hvert institutt har vi en klinisk koordinator som er vår kontaktperson inn i praksisen.

Torgrim Tønne, Roar Robinson, Turid Høysveen, Irma Blaker, Arnhild Skjølberg og Ragnhild Karlsen. Foto: Caroline Torskog

  • Hans & Olaf Fysioterapi AS, Oslo. Klinisk koordinator: Roar Robinson
  • Hillevåg Fysioterapi og Trening, Stavanger. Klinisk koordinator: Irma Blaker
  • Kongsberg Medisinske Treningssenter, Kongsberg. Klinsik koordinator: Ragnhild Karlsen
  • Orkanger Fysioterapi & Osteopati, Orkanger. Klinisk koordinator: Arnhild Skjølberg
  • Institutt for manuellterapi i Alta, Alta. Ved klinisk koordinator Trond Reginiussen
Publisert 8. mars 2011 10:50 - Sist endret 22. nov. 2016 16:41