Dødelighet under pandemien i Norge og Sverige

Klinisk effektforskning har undersøkt dødeligheten i Norge og Sverige under pandemiåret 2020. 

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, plott, gjøre, linje.
Figure 1. All-cause mortality rates per 100,000 person-weeks in Norway (brown) and Sweden (blue) for 2020 (solid lines), mean 2015–2019 (dashed lines) and COVID-19-associated mortality rates (dotted lines). The red vertical line shows the time point for the first COVID-19-associated deaths in Norway and Sweden (11 and 12 March 2020).

Frederik Emil Juul og kollegaer ved Klinisk effektforskning har i samarbeid med avdeling for allmennmedisin ved UiO, Universitetet i Tromsø og Karolinska Instituttet, nylig publisert forskningsartikkelen «Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic» i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health. Forskerne har sammenlignet dødelighetsstatistikk i Norge og Sverige fra 2015 til 2020, det vil si årene før pandemien, med det første året i pandemien.

Forskerne fikk tilgang til alle dødelighetsdata per uke, og for ulike aldersgrupper, i begge land over mer enn fem år. De kunne derfor sammenligne detaljert dødelighet under pandemien med årene før, i hvert av de to landene.

Dødelighetsforskyvning

Det som kommer fram i studien er:

  • Som tidligere studier og statistikk har vist, er det overdødelighet i Sverige under pandemien, men ikke i Norge
  • Den nye studien viser at overdødeligheten i Sverige kun gjelder de eldste, mens det var ganske stor underdødelighet for de under 70 år i Sverige under pandemien.
  • Studien avslører at overdødeligheten i Sverige for de eldste under pandemien er bare om lag halvparten så stor som tidligere antatt fordi det rett før pandemien (år 2019) var underdødelighet blant eldre i Sverige. 
  • Dette fenomenet kalles dødelighetsforskyvning, og er kjent fra andre akutte hendelser som influensaepidemier eller hetebølger, men har vært lite omtalt under Koronapandemien.

Studien er den første som sammenligner de to landene, som har håndtert Koronapendemien så ulikt, med tanke på effekter på befolkningen. 
Dataene er viktige for å evaluere effektene av tiltakene i de to landene.

Emneord: korona, sverige, norge, pandemi, dødelighet Av Anita Aalby
Publisert 13. okt. 2021 13:38 - Sist endret 13. okt. 2021 13:38