English version of this page

Unødvendige kontroller for tarmkreft

Norske forskere har funnet ut at pasienter med polypper i tarmen antagelig blir innkalt til unødvendige kontroller.

Kikkertundersøkelse av tykktarmen

Kikkertundersøkelse av tykktarmen. Foto: Birgitte Seip, Sykehuset i Vestfold

Ifølge dagens retningslinjer, anbefales det at pasienter som har fjernet polypper får jevnlige kontroller med koloskopi, fordi man har trodd at pasientene har økt risiko for tarmkreft. De nye forskningsresultatene kan føre til endring i praksis.

- Pasienter med polypper kan ha mindre behov for koloskopikontroller enn tidligere antatt. Ressursene bør heller brukes på pasienter som utredes for kreft eller har andre lidelser i tarmen, sier forsker Magnus Løberg.

- Mange pasienter som har fjernet polypper fra tykktarmen har ikke høyere risiko for å dø av tarmkreft enn den norske befolkningen som helhet. Dette står i motsetning til hva man tidligere har trodd, sier forsker Mette Kalager.

De nye forskningsresultatene er publisert i New England Journal of Medicine.

Har studert 40.000 pasienter

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus har undersøkt risikoen for tarmkreft hos mer enn 40 000 norske pasienter med polypper. Pasientene ble fulgt over en periode på inntil 19 år etter fjerning av polypper, og alle dødsfall ble registrert. Studien er den største i sitt slag i verden, og har fulgt pasienter over lengre tid enn alle tidligere studier.

Mange rammes av tarmkreft

Tarmkreft, kreft i tykktarm og endetarm, er en av de vanligste kreftformene i Norge og utgjør et betydelig folkehelseproblem. Mer enn 3 600 nye tilfeller registreres hvert år, og forekomsten har økt raskt de siste tiårene.

Sykdommen rammer både kvinner og menn. Om lag 40 prosent av pasientene som får tykktarmskreft dør av sykdommen. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for god prognose.

Tarmkreft diagnostiseres ved kikkertundersøkelse av tykktarmen, såkalt koloskopi. Denne krefttypen oppstår fra vortelignende utvekster av slimhinnen i tarmen. Disse utvekstene kaller vi polypper.

Forskningsgruppen har funnet ut at screening for tarmkreft har god effekt. De publiserte nylig en studie i JAMA (Journal of the American Medical Association) som viste at screening med tarmkikkert reduserte forekomst og dødelighet av tarmkreft.

Lange ventelister for koloskopi

I dag må mange pasienter vente i flere måneder på time til koloskopi ved norske sykehus fordi kapasiteten er for liten. Dette gjelder også pasienter med symptomer på tarmkreft. Ventelistene har nylig vært tema for debatt i Aftenposten.

- Pasienter som tidligere har vært til koloskopi og fjernet polypper utgjør en stor og raskt voksende gruppe pasienter på venteliste til koloskopi. Med økende screeningaktivitet vil antallet pasienter med polypper stige raskt, forklarer Løberg.

Stor oppfølgingsstudie

Forskningsgruppen er nå i gang med å planlegge en oppfølgingsstudie som skal starte tidlig i 2015. Da skal forskerne teste ulike tidsintervaller for kontroller etter polyppfjerning for å se om sjeldnere kontroller er like effektive som de hyppige som tilbys i dag.

Den nye studien vil inkludere 30 000 pasienter fra Norge og andre europeiske land.

Nytt Jebsen Senter for Tarmkreft

Forskerne bak New England Journal artikkelen tilhører en av fire forskningsgrupper som utgjør det nye KG Jebsen Senter for Tarmkreft. Dette åpnes samtidig som artikkelen publiseres den 28. august. Senteret er finansiert med i alt 40 millioner kroner av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Forskerne Magnus Løberg og Mette Kalager med professor Michael Bretthauer (i midten). Foto: Dagrun K. Gjøstein

Av Silje Røysen Salvador
Publisert 28. aug. 2014 00:13 - Sist endret 3. des. 2020 11:20