English version of this page

Kreftoverlevelse på nye måter: Om hvordan personer erfarer og italesetter kreft (CANCUL)

I dette prosjektet arbeider vi med å utvikle nyanserte forståelser av hvordan det i en norsk kontekst erfares å få kreft og undersøker hvordan disse erfaringene kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.

Målet med prosjektet er at denne kunnskapen skal kunne komme til nytte i kreftrehabilitering samt bidra til å utvide og nyansere allmenne forståelser av kreftens personlige og sosiale sider.

Prosjektet er presentert i sin helhet på engelsk.

Informasjon om phd-prosjektet som studerer personlige tekster på åpne nettsteder

 

 

Publisert 27. mars 2015 15:32 - Sist endret 8. juni 2022 09:50