Fastlegestudie CovidNor

I Fastlegestudien skal vi undersøke hvordan pasienter med feber og/eller luftveisinfeksjon bruker fastlegekontorene midt i en pandemiperiode, og hvordan de behandles der.

Bildet kan inneholde: linjekunst, hode, sirkel, tekst, font.

Covid-19 setter det norske helsevesen på prøve. Denne delen av CovidNor-prosjektet skal derfor studere fastlegens rolle i pandemiperioden og hvordan pandemien endrer vår bruk av fastlegetjenesten. 

Fastlegestudien ønsker særlig å se på hvordan luftveisinfeksjoner håndteres og hvorvidt dette fremdeles er en fastlegeoppgave. Vi ønske også å lære mer om bruken av videokonsultasjon og om det er en akseptabel metode for behandling av luftveisinfeksjoner. 

Metode

Prosjektet rekruttere fastleger via PraksisNett – et forskningsnettverk i primærhelsetjenesten.

Fastlegene skal foreta en anonym registrering av alle pasienter med luftveisinfeksjoner 1 dag per uke i 6 påfølgende uker.  Her registreres kjønn, alder, konsultasjonstype, tentativ diagnose, symptomer, bekymring, diagnostikk og tiltak, i tillegg til legens oppfatning av hvordan pandemien påvirket håndteringen. 

Kontakt

Er du fastlege som deltar i studien, og har spørsmål relatert til dette, ta direkte kontakt med Silje Fjørtoft i PraksisNett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 31. mars 2020 14:11 - Sist endret 2. juni 2020 08:24