Aktuelt

Publisert 7. des. 2020 11:22

Vi i forskergruppen bak CovidNor-studien ønsker å takke alle som bidrar i de tre delstudiene, og generelt. Studiene er på ingen måte ferdige, men vi ønsker her å gi et innblikk i resultatene så langt.

Bildet kan inneholde: gul, teknologi, skulder, sittende, elektronisk apparat.
Publisert 14. aug. 2020 09:40

Når koronasmitten igjen øker i Norge, prøver forskningsprosjektet CovidNor å lære mest mulig om koronaopplevelsen til pasienter og behandlere i kommunene, slik at vi bedre skal kunne forebygge pandemier i fremtiden. 

Publisert 12. juni 2020 14:49

CovidNor-prosjektet gjestet NRK Ekko fredag 12. juni. Tema for sendingen handlet om dagbøker og Guro Haugen Fossum fortalte om hvordan forskningsprosjektet CovidNor har tatt i bruk dagbok i sin forskningen.

En kvinne sitter med pledd rundt seg og ser på en febermåler i hånden.
Publisert 12. mai 2020 14:56

Pasientstudien CovidNor viser så langt at det er lite symptomer hos de som er hjemme med påvist eller mistenkt covid-19-smitte, men vi trenger mer kunnskap. Nå får studien støtte fra NFR til videre forskning.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, grafisk design.
Publisert 8. mai 2020 08:54

Flere forskningsmiljøer ved Instituttet nådde fram med sin søknad til NFR om midler til koronaforskning. Klinisk effektforskning (HELED) og Avdeling for allmennmedisin får hver en bevilgning på 5 millioner kroner.

Publisert 1. apr. 2020 08:19

Covid-19 setter det norske helsevesen på prøve. En ny norsk pasientstudie i regi av Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO), ønsker å finne svar på hvordan sykdommen rammer den norske befolkningen.