Skriftserier - Side 6

Publisert 25. mai 2011 16:22

2004/2: Strand, J. Department of Economics, University of Oslo and HERO
(PDF 365 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2004/1: Lurås, H. Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 633 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/14: Hagen, TP, Iversen, T,& AC Kittelsen, Institutt for helseledesle oghelseøkonomi, Frischsenteret, HERO
(PDF 835 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/13: Hoel, M., Departmentfor Economics and HERO
(PDF 197 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/12: Fauli, S. Thue, G. TheNorwegian Medical Association, NOKLUS, HERO
(PDF 293 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/11: Kravdal, Ø.Department for Economics and HERO
(PDF 416 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/10: Hernæs, K.H. TheRagnar Frisch Centre for Economic Research and HERO
(PDF 447 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/9: Røed, K., & E., Fevang, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research and HERO
(PDF 334 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/8: Wage Policies for Health PersonnelSæther, EM., Frischsenteret og HEROIversen, T., Kopperud, GS., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROGodager, G., Iversen, T., Lurås, H., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROEika, K.H., Lurås, H., Økonomisk institutt, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROHagen, TP., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROGodager, GC., Lurås, H., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROAas, E., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROIversen, T., Department of Health Managementand Health Economics and HERORøed, K., & E., Fevang, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research and HEROHernæs, K.H. TheRagnar Frisch Centre for Economic Research and HEROKravdal, Ø.Department for Economics and HEROFauli, S. Thue, G. TheNorwegian Medical Association, NOKLUS, HEROHoel, M., Departmentfor Economics and HEROHagen, TP, Iversen, T,& AC Kittelsen, Institutt for helseledesle oghelseøkonomi, Frischsenteret, HEROMicrosoft Internet Explorer
(PDF 387 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/7: Wage Policies for Health PersonnelSæther, EM., Frischsenteret og HEROIversen, T., Kopperud, GS., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROGodager, G., Iversen, T., Lurås, H., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROEika, K.H., Lurås, H., Økonomisk institutt, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROHagen, TP., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROGodager, GC., Lurås, H., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROAas, E., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HEROIversen, T., Department of Health Managementand Health Economics and HERORøed, K., & E., Fevang, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research and HEROHernæs, K.H. TheRagnar Frisch Centre for Economic Research and HEROKravdal, Ø.Department for Economics and HEROFauli, S. Thue, G. TheNorwegian Medical Association, NOKLUS, HEROHoel, M., Departmentfor Economics and HEROHagen, TP, Iversen, T,& AC Kittelsen, Institutt for helseledesle oghelseøkonomi, Frischsenteret, HEROMicrosoft Internet Explorer
(PDF 393 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/6: Godager, GC., Lurås, H., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 370 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/5: Hagen, TP., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 478 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/4: Eika, K.H., Lurås, H., Økonomisk institutt, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 579 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/3: Godager, G., Iversen, T., Lurås, H., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 486 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/2: Iversen, T., Kopperud, GS., Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 348 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

2005/1: Sæther, EM., Frischsenteret og HERO
(PDF 1 mb)

Publisert 25. mai 2011 16:22

HERO WP 2009/12: Authors: Hagen T.P, Bjarkum, I., Hobbel, S., Orkerdalen, K., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:22

HERO WP 2009/11: Author: Knut Fjeldvig, K., Department of Economics, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:22

HERO WP 2009/10: Author: Melberg, H.O., Institute of Health Management and Health Economics, Health Economics Research Programme, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:22

HERO WP 2009/9: Authors: Melberg, H.O., Lund, K.E., Institute of Health Management and Health Economics, Health Economics Research Programme, University of Oslo, Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/8: Authors: Iversen, T., Ma, A., Institute of Health Management and Health Economics, Health Economics Research Programme, Department of Economics, Boston University, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/7: Author: Godager G. Institute of Health Management and Health Economics, Health Economics Research Programme, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/6: Forfatter: Hagen TP, Institutt for helseledelse og helsøkonomi, Universitetet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/5: Forfattere: Godager G, Iversen T, Institutt for helseledelse og helsøkonomi, Universitetet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/4: Forfattere Brekke, KA., Kverndokk, S., Department of Economics, University of Oslo, Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Oslo, Health Economics Research Programme, University of Oslo (PDF)