HELEDs skriftserie

I HELEDs skriftserie publiseres ulike typer arbeidsnotater og utvalgte masteroppgaver, som kan være av interesse for et bredere publikum.  Detaljert dokumentasjon av prosjekter, for eksempel prosjekter for innsamling av data, kan også være egnet for offentliggjøring i denne serien.

Publisert 17. nov. 2016 15:59

Tor Iversen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2016:1

Publisert 31. aug. 2015 13:39

Camilla Beck Olsen og Terje P. Hagen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2015:1

Publisert 16. jan. 2014 17:01

- En beskrivelse av anonyme brukervurderinger på en åpen internettside av Christina Sivertsen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2014:2

Publisert 9. jan. 2014 11:18

- et tiltak for å bedre samhandlingen mellom fastleger og hjemmesykepleietjenestene i kommunene i Sør-Gudbrandsdalen. Av Geir Godager og Tor Iversen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Publisert 6. juni 2012 13:04

Databasen som har blitt laget gjennom dette prosjektet vil være et verdifullt grunnlag for flere nye forskningsprosjekter som kan belyse alternative måter å behandle demente personer.

Last ned rapporten (pdf)