HELEDs skriftserie

I HELEDs skriftserie publiseres ulike typer arbeidsnotater og utvalgte masteroppgaver, som kan være av interesse for et bredere publikum.  Detaljert dokumentasjon av prosjekter, for eksempel prosjekter for innsamling av data, kan også være egnet for offentliggjøring i denne serien.