Reidun Førde

Bilde av Reidun  Førde
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Verdispørsmål i medisin 

Undervisning

 • Medisinsk etikk både i grunnutdanning og vidare og etterutdanning.
 • Har fagleg ansvar for kompetanseoppbygging av kliniske etikk-komitear. Arbeider tverrfagleg inn mot klinikk.

Bakgrunn

 • Professor I  i medisinsk etikk fra 2006.
 • Professor II 2000.
 • Seniorforsker Legeforeningens forskningsinstitutt 1995.
 • Dr med 1995 UiO.
 • Klinisk arbeid  1978-1998 (Indremed, gyn og allmennpraksis).
 • Cand med 1978 Oslo

Priser

 • Akademikerprisen 2008

Verv

 • Styremedlem Vestre Viken HF 2010
 • Varamedlem PFU 2010
 • Medlem av Forskningsrådets styringsgruppe for stamcelleforskning 2008-
 • Leder av fagrådet i Kunnskapssenteret 2007-2009, medlem 2004-2006.
 • Medlem av Nasjonalt råd for prioritering 2000-2004
 • Medlem av klinisk etikk-komite Rikshospitalet 1996-
 • Medlem av ”Lønning II”  (Prioritering på ny. NOU 1997: 18) 1996-7
 • Medlem av Rådet for legeetikk 1994-7, Leder 1998-2005

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (red.) (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  626 s.
 • Danis, Marion; Hurst, Samia A.; Fleck, Leonard M.; Førde, Reidun & Slowther, Anne* (2015). Fair Resource Allocation and Rationing at the Bedside. Oxford University Press.  ISBN 9780199989447.  453 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef & Wester, Gry (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; Wester, Gry; Littmann, Jasper & Ottersen, Trygve (red.) (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(1) . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11 ER
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Forord.  s 5 - 7
 • Miljeteig, Ingrid & Førde, Reidun (2020). Helseetikk i et flerkulturelt samfunn, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapitel 16.  s 180 - 188
 • Wester, Gry; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof & Solberg, Berge (2020). Hvem bør få koronavaksine først?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  141(1), s 10
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Priority setting in primary health care – a qualitative study on allocation of nursing home placements.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2019). Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(14) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0353
 • Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten & Førde, Reidun (2019). Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19)
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  11 . doi: doi: 10.4045/tidsskr.19.0145
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Førde, Reidun (2018). Forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten. Foredrag.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2018). Who leads in the final dance of life?.
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius & Førde, Reidun (2018, 13. mars). Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk. [Internett].  Erfaringskompetanse.no.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Friis, Pål & Førde, Reidun (2017). Forhåndssamtaler = advance care planning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(6), s 462- 462 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1049
 • Førde, Reidun & Dahlberg, Jørgen (2017). Etikk og jus i helsetjenestene, I:  Indremedisin I & II.  Forlag Vett & Viten.  ISBN 9788241207402.  Kapittel 15.  s 183 - 188
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: DOI: 10.4045/tidsskr.17.0247.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy..
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (5), s 28
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2016). Premature og behandlingsgrenser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136, s 45- 47
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016, 13. mars). Etikkprofessor: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til».  VG.
 • Førde, Reidun; Materstvedt, Lars Johan; Markestad, Trond; Kongsgaard, Ulf; von Hofacker, Sebastian; Brelin, Siri; Ore, Stephan & Laudal, Morten (2015). Lindrende sedering i livets sluttfase - reviderte retningslinjer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(3), s 220- 221 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1116
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • von Hofacker, Sebastian; Materstvedt, Lars Johan & Førde, Reidun (2015). Palliative Sedation (PS) at the End of Life – Revision of the Norwegian Medical Association’s Guidelines.
 • Bahus, Marianne & Førde, Reidun (2014). Comment on: When the patient refuses blood transfusion.. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Bahus, Marianne & Førde, Reidun (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Førde, Reidun (2014). Ytringsfridom og taushetsplikt.. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (4), s 42- 43
 • Førde, Reidun & Bahus, Marianne (2014). Når pasienten nekter blodtransfusjon. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134, s 850- 851

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 7. jan. 2021 13:33

Prosjekter

Forskergrupper