Reidun Førde

Bilde av Reidun Førde
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Verdispørsmål i medisin 

Undervisning

 • Medisinsk etikk både i grunnutdanning og vidare og etterutdanning.
 • Har fagleg ansvar for kompetanseoppbygging av kliniske etikk-komitear. Arbeider tverrfagleg inn mot klinikk.

Bakgrunn

 • Professor I  i medisinsk etikk fra 2006.
 • Professor II 2000.
 • Seniorforsker Legeforeningens forskningsinstitutt 1995.
 • Dr med 1995 UiO.
 • Klinisk arbeid  1978-1998 (Indremed, gyn og allmennpraksis).
 • Cand med 1978 Oslo

Priser

 • Akademikerprisen 2008

Verv

 • Styremedlem Vestre Viken HF 2010
 • Varamedlem PFU 2010
 • Medlem av Forskningsrådets styringsgruppe for stamcelleforskning 2008-
 • Leder av fagrådet i Kunnskapssenteret 2007-2009, medlem 2004-2006.
 • Medlem av Nasjonalt råd for prioritering 2000-2004
 • Medlem av klinisk etikk-komite Rikshospitalet 1996-
 • Medlem av ”Lønning II”  (Prioritering på ny. NOU 1997: 18) 1996-7
 • Medlem av Rådet for legeetikk 1994-7, Leder 1998-2005

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205534605. 249 s.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49372-8. 626 s.
 • Danis, Marion; Hurst, Samia A.; Fleck, Leonard M.; Førde, Reidun & Slowther, Anne* (2015). Fair Resource Allocation and Rationing at the Bedside. Oxford University Press. ISBN 9780199989447. 453 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haave, Per; Bjørn Oscar, Hoftvedt & Førde, Reidun (2022). Legenes makt – pasientenes og pårørendes maktesløshet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(6), s. 530–532.
 • Førde, Reidun & Iden, Pål (2021). To år med en havarikommisjon i helsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(11), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.21.0233.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2021). First judgement on clinical ethics committees? Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 106(9), s. 929–931. doi: 10.1136/archdischild-2021-321735.
 • Førde, Reidun & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Koronasertifikat på bekostning av dem som har lidd mest? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Førde, Reidun (2021). Etiske dilemma i livets siste fase. Om forhåndssamtale.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(1). doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11%20ER.
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 5–7.
 • Miljeteig, Ingrid & Førde, Reidun (2020). Helseetikk i et flerkulturelt samfunn. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 180–188.
 • Wester, Gry; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof & Solberg, Berge (2020). Hvem bør få koronavaksine først? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(1).
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(18), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0851.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2019). Har vi lukket øynene for voldelige eldre? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Priority setting in primary health care – a qualitative study on allocation of nursing home placements.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2019). Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(14). doi: 10.4045/tidsskr.19.0353.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten & Førde, Reidun (2019). Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 11. doi: 10.4045/tidsskr.19.0145.
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Uheldig lovverk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Samtykke og tvang. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Tvang og samtykkekompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius & Førde, Reidun (2018). Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk. [Internett]. Erfaringskompetanse.no.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2018). Who leads in the final dance of life?
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.
 • Førde, Reidun (2018). Forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten. Foredrag.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(9). doi: 10.4045/tidsskr.18.0270.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling .
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 320–352.
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy.
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0247..
 • Førde, Reidun & Dahlberg, Jørgen (2017). Etikk og jus i helsetjenestene, Indremedisin I & II. Forlag Vett & Viten. ISSN 9788241207402. s. 183–188.
 • Friis, Pål & Førde, Reidun (2017). Forhåndssamtaler = advance care planning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(6), s. 462–462. doi: 10.4045/tidsskr.16.1049.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2016). Premature og behandlingsgrenser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136, s. 45–47.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie.
 • Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016). Etikkprofessor: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til». [Avis]. VG.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Førde, Reidun (2021). Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat. Helsedirektoratet.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Norwegian Institute of Public Health. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet, Koronavaksinasjonsprogrammet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider. Helsedirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 7. jan. 2021 13:33

Prosjekter

Forskergrupper