Reidun Førde

Bilde av Reidun Førde
English version of this page
Telefon +47 22844664
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Verdispørsmål i medisin 

Undervisning

 • Medisinsk etikk både i grunnutdanning og vidare og etterutdanning.
 • Har fagleg ansvar for kompetanseoppbygging av kliniske etikk-komitear. Arbeider tverrfagleg inn mot klinikk.

Bakgrunn

 • Professor I  i medisinsk etikk fra 2006.
 • Professor II 2000.
 • Seniorforsker Legeforeningens forskningsinstitutt 1995.
 • Dr med 1995 UiO.
 • Klinisk arbeid  1978-1998 (Indremed, gyn og allmennpraksis).
 • Cand med 1978 Oslo

Priser

 • Akademikerprisen 2008

Verv

 • Styremedlem Vestre Viken HF 2010
 • Varamedlem PFU 2010
 • Medlem av Forskningsrådets styringsgruppe for stamcelleforskning 2008-
 • Leder av fagrådet i Kunnskapssenteret 2007-2009, medlem 2004-2006.
 • Medlem av Nasjonalt råd for prioritering 2000-2004
 • Medlem av klinisk etikk-komite Rikshospitalet 1996-
 • Medlem av ”Lønning II”  (Prioritering på ny. NOU 1997: 18) 1996-7
 • Medlem av Rådet for legeetikk 1994-7, Leder 1998-2005
Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 7. jan. 2021 13:33

Prosjekter

Forskergrupper