English version of this page

Biostatistikk, epidemiologi og biologisk systemmodellering

Biostatistikk, epidemiologi og biologisk systemmodellering inkluderer statistisk metodeforskning relevant for en rekke medisinske problemstillinger (måleusikkerhet, overlevelsesanalyse, kausal inferens, høydimensjonale modeller, stokastiske modeller), samt forskning innenfor statistisk genomikk, systembiologi, epidemiologi, og infeksjonsepidemiologi.