English version of this page

Ernæring

Ernæring inkluderer ernæringsbiologi, molekylær ernæring, klinisk ernæringsforskning, ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og virkemiddelforskning for å fremme sunne kostvaner i befolkningen.