English version of this page

Atferdsforskning

Atferdsforskning bygger på biologiske og psykososiale modeller. Forskningen inkluderer studier av atferd i dyremodeller, helseatferd og mestring, livskvalitet og psykososiale aspekter ved somatisk sykdom, klinisk kommunikasjon, profesjoner i helsetjenesten, suicidal atferd og psykotraumatologi.