English version of this page

Celle- og molekylærbiologi

Celle- og molekylærbiologi inkluderer prosesser som regulering av celleproliferasjon, celledød, genekspresjon, intracellulær membran- og proteintransport, samt metabolsk biokjemi, stamcellebiologi, utviklingsbiologi og molekylær endokrinologi.