English version of this page

Organfysiologi

Organfysiologi inkluderer studier av hjerte og sirkulasjon, hvor hel-organfunksjon studeres i samspill med celle- og molekylærbiologiske forandringer. Regulering av normale, intakte organer samt patofysiologiske prosesser for eksempel ved hjerte- og hjerneiskemi er i fokus.