English version of this page

Nevrovitenskap

Nevrovitenskap inkluderer studier av nervesystemet fra synapse til system og omfatter molekylære og cellulære funksjoner, nevrofysiologi, nevroanatomi og billeddannende teknikker.