English version of this page

Kirurgi

Pancreaskirurgi utføres i Norge ved fem regionale sentre som de siste årene har utviklet et forskningsnettverk og gjennomført kliniske studier.

Kirurgisk fjerning av svulsten er eneste mulighet for kurasjon ved pancreaskreft, men kun 15-20% av pasientene er resektable og vil kunne tilbys operasjon og en mulighet for langtidsoverlevelse.

Cellegift er en viktig del av den kirurgiske behandlingssekvensen, og et sentralt spørsmål er om cellegift skal gis før operasjonen (neoadjuvant) eller kun etter operasjonen (adjuvant).

I tillegg viser enkelte internasjonale studier at en liten andel pasienter med lokalavansert pancreaskreft, som tradisjonelt er vurdert til ikke å være tilgjengelig for kirurgi (ikke-resektable), kan kunne tilbys operasjon hvis man oppnår skrumpning av svulsten med cellegiftbehandling.

Forskningsnettverket har de siste årene gjennomført to kliniske studier: NorPACT-1 (2017-2021) og NorPACT-2 (2018-2023). NorPACT-1 evaluerer om cellegift gitt før operasjonen bedrer overlevelsen for pasienter med primært resektabel sykdom. NorPACT-2 undersøker effekten av nye cellegiftregimer på resektabilitet og overlevelse hos pasienter med borderline resektabel (grenseresektabel”) og lokalavansert pancreaskreft hvor det foreligger affeksjon av store intraabdominale blodkar.

Det norske forskningsnettverket har utviklet et godt samarbeid med nordiske og internasjonale sentre. Det arbeides aktivt med å initiere og delta i nye kliniske studier som en videreføring av NorPACT.

Samarbeidspartnere

  • Jon Erik Grønbech/Erling Bringeland, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Dag Hoem/Jon Helge Angelsen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • Kim Mortensen/Linn Nymo, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Kjetil Søreide/Oddvar Sandvik, Stavanger universitetssykehus, Stavanger
  • Kristoffer Lassen/Olav Dajani/Svein Dueland, Oslo universitetssykehus, Oslo
  • Svein Olav Bratlie, Sahlgrenska Universitetssykehus, Gothenburg, & Swedish Study Group for Pancreatic Cancer, Sweden (NorPACT-1)
  • Per Pfeiffer, Odense universitetssykehus, Odense, & Danish Pancreatic Cancer Group, Denmark (NorPACT-1)
  • Ville Sallinen, Helsinki universitetssykehus, Finland (NorPACT-1)
  • Marc Besselink, Amsterdam University Medical Centers, Nederland, & European Consortium on Minimally Invasive Pancreatic Surgery (DIPLOMA trial)
Publisert 1. mars 2021 16:03 - Sist endret 16. mars 2021 15:21