English version of this page

Kreftforeningens Nasjonale Ekspertgruppe for Pancreaskreftforskning (KNEP)

KNEP består av ni forskergrupper som arbeider med kreft i pancreas (bukspyttkjertelen) og som nå kan samorde sin forskningsinnsats innenfor rammen av et 5-års prosjekt.

Bildet kan inneholde: anlegg, gjøre, kronblad, logo, magenta.

Om prosjektet

KNEPs forskningsportefølje omfatter studier på sentrale kliniske områder som kirurgi, onkologi og medisinsk genetikk, samt laboratorieprosjekter hvor følgende inngår:

  • Morfologisk og «multi-omics» karakterisering av tumorvev
  • Høy-kapasitets medikamentscreening
  • Metabolomikk
  • Dyremodeller for pancreascancer

Forskergruppene er lokalisert i Oslo, Bergen og Stavanger, men arbeider med pasienter fra hele landet. UiO er vertsinstitusjon for dette 5-års-prosjektet.

Langsiktige mål

Målet med dette prosjektet er å samarbeide på tvers av disipliner og institusjoner, og å samle ekspertise og faglige krefter til et felles løft for forskning på pancreaskreft i Norge.

Utveksling av data og biomateriale mellom KNEPs forskningsgrupper vil muliggjøre rask innhenting av mange typer informasjon slik at man for den individuelle pasienten kan finne komplekse sammenhenger mellom ulike aspekter av kreftsykdommen.

Samarbeidet i dette prosjektet vil gi synergieffekter på nasjonalt nivå, som igjen kan føre til effektiv pasientrettet forskning og raske, sårt tiltrengte fremskritt i utredning og behandling av pancreaskreftpasienter.

Gjennom sitt nasjonale samarbeid vil KNEP etablere et bærekraftig, konkurransedyktig og fremtidsrettet forskningsmiljø for denne sykdommen.   

Prosjekter

KNEP omfatter følgende ni arbeidspakker:

Finansieringskilde

Publikasjoner

Studieperiode

  • Mai 2020 - april 2025

 

Publisert 1. mars 2021 16:07 - Sist endret 22. sep. 2021 10:54