Publikasjoner

  • Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på pancreaskreft. 
    Gladhaug IP, Grindedal E, Kaasa S, Kure E, Labori KJ, Molven A, Nordgård O, Rødland AM, Tasken K, Verbeke C. 
    OnkoNytt 2021;1:74-77.
  • Morphological heterogeneity in pancreatic cancer reflects structural and functional divergence.
    Sántha P, Lenggenhager D, Finstadsveen A, Dorg L, Tøndel K, Amrutkar M, Gladhaug IP, Verbeke C.
    Cancers 2021;13:895.
Publisert 16. mars 2021 17:17 - Sist endret 16. mars 2021 17:17