English version of this page

Molekylær karakterisering av tumorvev og flytende biopsier

Ettersom endret proteinuttrykk er nærmere knyttet til funksjonelle endringer i kreftceller sammenliknet med andre molekylære nivåer, ser vi for oss at robuste mål for pasientstratifisering kan identifiseres basert på endringer i cellens proteinuttrykk.

Storskalaanalyse av ulikt uttrykte proteiner i bukspyttkjertelsvulster gjør det mulig å karakterisere potensielle molekylære subtyper som kan benyttes til å identifisere pasienter med forskjellig prognose og behandlingsbehov.

Vår hypotese er at ved å kombinere transkriptomikk- og proteomikkanalyser vil vi kunne avdekke regulatoriske mekanismer for cellulære funksjoner og signalveier som er viktig for sykdomsutvikling – mekanismer som potensielt ikke oppdages ved analyse av kun ett molekylært nivå.

Vi benytter eksperimentelle metoder og beregningsbaserte analyser av molekylære data fra tumorbiopsier, PDX-avledede cellelinjer og flytende biopsier. Dataene vil bli brukt ved testing av kreftcellers legemiddelfølsomhet for å utforske hvordan behandlingsrespons knyttes til subtyper.

En annen målsetning er å avdekke sammenhengen mellom biologiske signalveier av klinisk betydning, inkludert metabolske endringer i tumor og sirkulerende aminosyreprofil. Vi vil utforske den kliniske betydningen av sirkulerende cellefritt DNA i plasma hos pasienter med primært operabel, lokalavansert (dvs. NorPACT-2 klinisk studie) og metastatisk bukspyttkjertelkreft.

Samarbeidspartnere

  • Knut Jørgen Labori (arbeidspakke «Kirurgi»), OUS/UiO
  • Caroline Verbeke (arbeidspakke «Patologi»), UiO/OUS
  • Kjetil Tasken (arbeidspakke «Medikamentscreening»), OUS/UiO
  • Stein Kaasa og Olav Dajani (arbeidspakke «Onkologi»), OUS/UiO
  • Oddmund Nordgård (arbeidspakke «Sirkulerende tumor-DNA»), SUH
  • Janne Lethio (Proteomikk), Karolinska Institutet
  • Tero Aittokallio (Beregningsbasert medisin), OUS/UiO
  • Bjørn Skålhegg (Metabolisme, aminosyreprofiler), UiO
  • Gry Aarum Geitvik (Flytende biopsier), OUS
  • Ole Christian Lingjærde (Statistikk), UiO
Publisert 1. mars 2021 16:05 - Sist endret 15. sep. 2021 14:58