English version of this page

Sirkulerende tumor-DNA

Det viser seg at man hos mange kreftpasienter kan finne DNA-fragmenter fra kreftceller i prøver av perifert blod, såkalt sirkulerende tumor-DNA (ctDNA). Nivået av ctDNA i blodprøver er rapportert å gi informasjon om sykdommens omfang og karakter ved en rekke kreftformer.

Vi har utviklet svært følsomme metoder for å påvise ctDNA, som vi vil videreutvikle i denne studien.

Ved hjelp av disse metodene vil vi undersøke om påvisning av ctDNA kan være nyttig for pasienter som har langtkommet kreft i bukspyttkjertelen, spesielt med tanke på om påvisning av ctDNA kan brukes til å måle effekten av cellegift.

I et samarbeidsprosjekt med andre forskningsgrupper vil vi også undersøke om ctDNA kan gi tilsvarende informasjon ved uttesting av en ny og lovende behandlingsform der ultralyd brukes for å bringe cellegiften lettere inn i svulsten.

For det tredje vil vi undersøke om ctDNA analyser kan brukes til å forutsi sykdomsutfallet hos pasienter med tidligere stadium av bukspyttkjertelen.

Samarbeidspartnere

  • Odd Helge Gilje, UiB
  • Anders Molven (arbeidspakke «Dyremodeller»), UiB
  • Elin Kure (arbeidspakke «Molekylær karakterisering av tumorvev og flytende biopsier”), OUS
  • Bjørnar Gilje, SUS
Publisert 1. mars 2021 16:07 - Sist endret 16. mars 2021 15:33