English version of this page

Medikamentscreening

Målsetningene i denne arbeidspakken er en prøveflyt for sensitivitetsskartlegging av bukspyttkjertelkreft for ulike kreftlegemidler basert på xenograft-modeller og organoider dyrket fra pasientprøver.

Herunder vil vi utvikle:

  • 3D pasient-deriverte organoider
  • sette sammen et egnet bibliotek for drug screening av bukspyttkjertelkreft
  • screene prøver
  • korrelere sensitivitetsdata med molekylær og morfologisk karakterisering av svulsten (WP4 and 6).

Organoider fra bukspyttkjertelkreft er en ex-vivo modell for denne krefttypen som kan etableres fra små prøver fra svulstvevet med levende kreftceller, noe som muliggjør studier av lokalisert, avansert og metastatisk sykdom.

For å få en oversikt over legemiddelresponser, vil vi undersøke et sett av etablerte modeller for bukspyttkjertelkreft basert på pasient-celler som kan ekspanderes inn i dyr og screenes for respons. Basert på disse dataene vil vi sette sammen et lite men robust bibliotek som kan brukes til screening på pasientprøver.

Gitt knapphet i tilgang på material, vil vi sette opp 3D organoider og undersøke prøver for å få sensitivitetsdata korrelere med funn i WP4, og validere mot kliniske respons data for å se om metoden kan predikere respons.

Til slutt ønsker vi å kunne assistere kliniske beslutninger om behandling og å kunne gi anbefalinger til behandlende lege basert på funn i undersøkelsene som peker på effektive legemidler og å følge pasientene under behandling med evt. nye prøvetakninger.

Samarbeidspartnere

  • Elin H. Kure (arbeidspakke «Molekylær karakterisering av tumorvev og flytende biopsier»), OUS
  • Knut Jørgen Labori (arbeidspakke «Kirurgi»), OUS/UiO
  • Caroline Verbeke (arbeidspakke «Patologi»), UiO/OUS
  • Stein Kaasa and Olav Dajani (arbeidspakke «Onkologi»), OUS/UiO
  • Ivar Gladhaug (arbeidspakke Metabolomikk”), UiO
  • Tero Aittokallio (Beregningsbasert medisin), OUS/UiO
Publisert 1. mars 2021 16:04 - Sist endret 16. mars 2021 17:01