English version of this page

Patologi

Mens tumorheterogenitet er både hyppig og utbredt i pancreaskreft og anses som en viktig årsak til kjemoresistens, har det knapt vært noe forskning på morfologisk heterogenitet i denne sykdommen.

Målet med denne arbeidspakken er derfor å:

 • karakterisere morfologisk inter- og intratumorheterogenitet både i selve kreftcellepopulasjonen og i det ikke-neoplastiske tumorstroma
 • undersøke sammenhengen mellom morfologisk og strukturell eller funksjonell heterogenitet
 • korrelere morfologisk heterogenitet med forskjeller på RNA- og DNA-nivå
 • undersøke betydningen av morfologisk heterogenitet for effekten av neoadjuvant behandling.

I tillegg vil morfologisk heterogenitet også undersøkes i pasient-deriverte xenograftmodeller for pancreascancer.  

Samarbeidspartnere

 • Knut Jørgen Labori (arbeidspakke Kirurgi”), OUS/UiO
 • Elin Grindedal (arbeidspakke Medisinsk Genetikk”), OUS
 • Elin H. Kure (arbeidspakke Molekylær karakterisering av tumorvev og flytende biopsier”), OUS
 • Ivar Gladhaug (arbeidspakke Metabolomikk”), UiO
 • Anders Molven (arbeidspakke Dyremodeller”), UiB
 • Sönke Detlefsen (tumorheterogenitet), Odense University Hospital & University of Southern Denmark
 • Nuria Malats (tumorheterogenitet), Spansk Nasjonalt Kreftforskningssenter (CNIO)
 • Matthias Löhr (tumorheterogenitet), Karolinska Institutet
 • Internasjonal Studiegruppe av Pancreaspatologer (ISGPP)

 

Publisert 1. mars 2021 16:06 - Sist endret 1. mars 2021 16:06