Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

Ny handlingsplan for forebygging av selvmord ble lansert på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Bildet kan inneholde: begivenhet, bordduk, samfunnet, bord, tekstil.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte satsingen, arrangementet ble ledet av Else og Cecilie Kåss Furuseth.

•Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
•Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer
•Mål 3: Begrenset tilgang til metode
•Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
•Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
•Mål 6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Regjeringen.no skriver: "Regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord inneholder en nullvisjon som skal bidra til at selvmordsforebygging prioriteres høyere, og til å tydeliggjøre vårt felles ansvar og langsiktige forpliktelse i dette arbeidet.

God behandling av psykiske lidelser, spesielt depresjon, kan forebygge selvmord. Handlingsplanen vil derfor inneholde tiltak for å gi rask hjelp og sikre gode behandlingsforløp - fra første kontakt til behandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil planen inneholde tiltak innenfor områder som sosiale medier, oppfølging av pårørende og etterlatte, hvordan en kan begrense tilgang til selvmordmetoder og forskning, kunnskap og kompetanse."

Mer om Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-25

Les handlingsplanen

Vedlegg til handlingsplanen

Mer om handlingsplanen på napha.no

Publisert 10. sep. 2020 22:11 - Sist endret 27. juli 2021 15:04