Nettbasert behandling for depresjon - opplæring for helsepersonell som vil bli veiledere

iFightDepression er et veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon. Formålet er hjelpe personer med depresjon til å mestre depresjonssymptomer med støtte fra en veileder (fastlege, psykolog eller annet helsepersonell). Det er gratis å bruke.

iFightdepression baserer seg på kognitiv atferdsterapi, og man jobber med to hovedtemaer:

  • Bli mer aktiv og få en balanse i det du må gjøre og aktiviteter som kan gi deg energi
  • Gjenkjenne og utfordre negative tankemønstre

Til opplæring for helsepersonell som vil bli veiledere


Brukere inviteres av behandler

Brukere får tilgang til verktøyet ved å bli invitert av en behandler som har fått opplæring i hvordan han/hun skal veilede og gi støtte under arbeid med verktøyet.

Helsepersonell  (leger, psykologer og sykepleiere) kan bli veileder ved å ta en online-opplæring.

2 timers opplæring for veiledere 

Det tar ca 2 timer å gjennomføre opplæring, og det er godkjent som tellende kurs for leger (allmennmedisin) og psykologer. Ta
kontakt ved spørsmål om verktøy og veilederopplæring

 

Publisert 25. mars 2020 14:12 - Sist endret 8. apr. 2020 11:23